आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 7, 2012

पार्लेश्र्वर मंदिर

पार्लेश्र्वर मंदिर :
मुंबई येथे पार्ले येथे शंकर महादेव याची पिंड आहे.
महादेव पिंड च्या मागे पार्वती ची मूर्ती आहे.
मुंबई त पार्ले येथे असल्यामुळे सर्वांना
पार्लेश्र्वर मंदिर म्हणून जास्त माहित माहीत आहे.
यंदा २०१२ साल ला कार्तिकी त्रिपुरी त्रिपुरारी पौर्णिमा
ला १०० वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पार्लेश्र्वर मंदिर ला.
पार्लेश्र्वर मंदिर म्हणत असले तरी तेथे महादेव शंकर यांची पिंड आहे.
एकच बहुमानानी शंकर यांची लिहिले लिहिली आहे.
मी हे मंदिर खूप वेळा पाहिलं आहे.

कार्तिक त्रिपुरारी पौर्णिमा ला यंदा १०० वर्ष पूर्ण झाली आहेत मी त्यावेळेला
पार्लेश्र्वर मंदिर मध्ये हजर होते. मी आमचे भाऊ सौ भावजय भाच्ची माझा मुलगा
व खूप भक्त !हजर असल्यामुळे थाटात १०० शतक महोत्सव साजरा केला गेला आहे.
मातीच्या पणत्या कापूस याची वाट तेल यांनी दिवे लावून पार्लेश्र्वर मंदिर पूर्ण आवर भर भरले होते. काही नीं रांगोळ्या काढल्या.! १०० वर्ष पार्लेश्र्वर मंदिर महादेव पिंड व पार्वती ची मूर्ती असलेले असलेलं पार्लेश्र्वर मंदिर पूर्ण पणत्या च्या दिवे लावून भारलेल दिपोत्सव साजरा केलेला आहे.

२०१२ साल ला केला आहे. व मी ह्या दिपोत्सव ला हजर असल्यामुळे मला स्वत: ला १०० वर्ष पार्लेश्र्वर मंदिर मध्ये हजर असल्याचा उत्सव पहिला मिळाल्या मुळे
मी स्वत : खूप भाग्यवान आहे. अस मला वाटत आहे. !
१०० वर्ष पार्लेश्र्वर मंदिर महादेव यांच पिंड असलेले असलेलं पार्वतीची मूर्ती असलेले.
२०१२ साल ला याला खुप महत्व आहे. हे नक्की चं निश्र्चित ! निश्र्चीत !

 

 

 

 

%d bloggers like this: