आपले स्वागत आहे!

                                     ॐ
श्रीतुळसीमहात्म्य
फुकाचे घडे तुलसीपूजन ।। त्यासी प्रसन्न मी नारायण ।।
देव म्हणती उध्दवा ।। ६१ ।।
त्रैलोक्य असे तुलसीजवळ ।। अठ्ठ्याऐंशी aththyaam (aththyaaa ) aththyaa सहस्त्र ऋषींचा मेळ ।।
साधूसंतां – सहित गोपाळ ।। तुलसीसंनिध ।। ६२ ।।
जे तुलसी न पूजिती ।। अज्ञानें अभिमाना मानिती ।।
ते मज न ओळखती ।। त्यांसी नरकप्राप्ती जाण पां ।। ६३ ।।
म्हणे वैकुंठपाळ उध्दवासी ।। नाही लटकी वटवट तैसी ।।
जे नाही जाणती तुलसीसी ।। ते मजसी नेणती ।। ६४ ।।
उद्धवा तूं माझा आवडता भक्त ।। त्याहून विशेष सांगतो वृत्तांत ।।
जो जाणे तुलसीभावार्थ ।। तो मज अत्यंत प्रियकर ।। ६५ ।।
मी निर्गुण निराकामज कैचा आकारू ।।
मी जाहलो साकारू ।। भक्तांलागी ।। ६६ ।।
मज कैंचे रे शिखासूत्र ।। मज नाही कुळगोत्र ।।
मज कैंचे इष्टमित्र ।। निष्कलंक मी असे ।। ६७ ।।
जैसी दोन प्रहरी साउली ।। तैसी माया मजमाजी मावली ।।
ही खूण सांगितली ।। उद्धवा तुज ।। ६८ ।।
कल्पवृक्षाची छाया ।। तेथे होय मी तृप्ति पावलिया ।।
तैसी भक्ति माझी माझिया ।। जाण या उध्दवा ।। ६९ ।।
मज भक्तीने गोविले ।। त्याच्या घरी मी सास्यत्व केलें ।।
धर्माघरी उच्छिष्ट काढिले ।। भक्तीलागी ।। ७० ।।

          DSCF3431

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: