आपले स्वागत आहे!

                                         ॐ
श्रीतुळसीमाहात्म्य
उद्धवा तो माझा भक्तसखा ।। आणि मी त्याचा पाठीराखा ।।
सर्वांठायी नेटका ।। धर्माने बांधिलिया ।। ७१ ।।
नित्य भक्तिधर्म ज्याचे घरी ।। तो माझा जाण सहकारी ।।
मी त्याचा कैवारी ।। ऐके उद्धवा ।। ७२ ।।
उद्धव कृष्णासी काय म्हणे ।। माझी विनंती स्वामी ऐकणे ।।
एक असे स्वामींस पुसणे ।। ते सांगावे देवा ।। ७३ ।।
कवणे ठायी स्वामींचे ठिकाण ।। ते सांगा आम्हांलागुन ।।
मी पुसतो बालक अज्ञान ।। सांसत्य गिजे स्वामी ।। ७४ ।।
उद्धवा ऐकें सावधान ।। सांगतो माझे ठिकाण ।।
ज्याने होय समाधान ।। तुझिया मनाचे ।। ७५ ।।
एक ठिकाण भक्ताचे हृदयकमळी ।। दुसरे ठिकाण तुलसीजवळी ।।
तिसरे ठिकाण संतांचे मेळी ।। जाण उद्धवा ।। ७६ ।।
कृष्णमुखींची ऐकोन वार्ता ।। उद्धवे चरणी ठेविला माथा ।।
धन्य धन्य तूं गोपीनाथा ।। मज सनाथ त्वां केले ।। ७७ ।।
उद्धवासी सांगे नारायण ।। संत माझे चित्त चैतन्य ।।
माझे सुखदु:ख त्यांविण कोण जाणे ।। ७८ ।।
संत माझे गुरु मी सम्ताम्चा चेला ।। संतांच्या भावा मी भुकेला ।।
त्यांनी माझ्या नामाचा विस्तार केला ।। नाही तरी मजला कोण जाणे ।। ७९ ।।
वैकुंठलोकींची तुलसी ।। संती आणिली मृत्युलोकासी ।।
तुलसी नाम सांगे जनांसी ।।तेचि नांव माझे ।। ८० ।।

        DSCF3431

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: