आपले स्वागत आहे!

                             ॐ
श्री महालक्ष्मी देवीची कहाणी
श्रीगणेशाय नम: / श्रीलक्ष्मी देव्यै नम: / ॐ श्री क्लृ klrum ॐ धनद धनं देहिमाम् /
ॐ धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपायच् / भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धनधान्यादि संपद: //
ध्यानी घ्यावी श्री लक्ष्मी देवीची कहाणी. व्दापार युगातली सौराष्ट्र देशाची मोहिनी.
आटपाट नगर होतं तिथं एक राजा होता. राजाच नांव होतं भद्रश्रवा;तो शूर होता,
दयाळू होता, प्रजादक्ष होता. देवा – ब्राह्मणांना, साधुसंतांना सुखवीत होता.
राजाच्या राणी चं नाव होतं सुरतचंद्रिका, ती रुपानं सुंदर होती, पण स्वभावानं गर्विष्ठ होती.
त्यांना ‘ शामबाला ‘ मुलगी होती.
प्रथम सुरतचंद्रिका लक्ष्मीव्रत करीत असे मागच्या जन्मी ह्या जन्मी देवी न च व्रत सांगितल होत
देवीच्या कृपेने ह्या जन्मी राणी झाली.व आता गर्विष्ठ झाली.ही राणी लक्ष्मीव्रत विसरून गेली.
घेतला वसा तकुन दिला. त्याच फळ राणी ला भोगाव लागेल.
दासीन देवी म्हतारी ला पाणी दिलं हात जोडले.म्हणाली ” मला सांगाल ते व्रत ?
मी करीत ते नेमानं ! उतणार नाही ,मतणार नाही ! घेतला वसा सोडणार नाही.
दिलेला शब्द विसरणार नाही , मोडणार नाही .”देवीने म्हतारी ने व्रताचा वसा सांगितला.
ती उठली व निघणार तोच मुलगी राणीची मुलगी शामबाला आली आजी रागावू नका,
माझी आई चुकली तिच्यासाठी मला क्षमा करा,मला धीर द्दा आईला दिलेला शाप मागे घ्या !
मी तुमच्या पाया पडते,मुलीवर दया करा.” देवीला म्हतारी ला आली मुलींची दया.
मुलीची होती कोमल काया ! तिनं मुलीला लक्ष्मीव्रत याचा वसा सांगितला.व ती देवी म्हतारी
निघाली.
दासीनं लक्ष्मीव्रत केलं तिची स्थिती उत्तम सुधारली सुखाने संसार करू लागली
सिद्धेश्वर राजाच्या मालाधर नावाच्या राजपुत्राशी शामबाला चा विवाह झाला.
तिला राजवैभव मिळालं.लक्ष्मीव्रत च्या प्रभावानं तिचा संसार सुखासमाधानानं चालू लागला.
सुरतचंद्रिका राणी ला वाईट दिवस आले. सुरतचंद्रिका राणी ने मुलगी शामबाला कडे लक्ष्मीव्रत केले.
मार्गशीर्ष महिना च होता तो.! राणी परत निघाली शामबाला बरोबर गेली.चार दिवस राहून शाबबाला
परत निघाली.मालाधारानं पूर्वी पाठवलेला हंडा तिनं घेतला त्यात मीठ भरलं व तो नोकराजवळ देऊन
ती पुन्हा आपल्या राजवाड्यात आली.मालाधर गप्पा केल्या त्यानं सहज विचार लं माहेरून काय
आणलंस !” शामबाल ने हंड्या कडे बोट दाखविले दाखविलं मालाधर यान झाकण काढलं
आता काय दिसलं त्याला ? मिठाचे खडे !
अग !मिठाचे खडे कशाला इथे नाही का मिळत मीठ ?”
” हो मिळतं ना ? पण हे मीठ माझ्या वडील यांच्या राज्यातलं आहे.वडील यांच राज्य
सौराष्ट्रात होत. तिथल्या शेजार च्या समुद्रा चं आहे हे मीठ !राज्य पसरलेलं होत माझ्या वडील यांचं
हे मीठ जीवनाचं अमृत आहे ! श्री लक्ष्मी देवी च्या व्रतान राजा – राणी परत आपल्या सौराष्ट्र राज्यात आले.
सुरतचंद्रिका पुन्हा लक्ष्मीव्रत वसा घेतला व तो आजन्म पाळला घराची स्थिती पूर्वीप्रमाणे
सुधारली.श्री ल्लाक्ष्मी देवीच्या व्रताचा हा अपूर्व अनुभव राजाराणी ने पुढे सतत घेतला त्यांचे जीवन
निश्चित झालं दु:ख कमी झाल मार्गशीर्ष गुरुवार ला श्री लक्ष्मी व्रत वसा करतात.
अशी ही साठा उत्तरांची कहाणी सर्वांनी वाचावी ऐकावी.व लक्ष्मी च्या कृपेनं त्याचं घर सदैव फुलावं.
अशी पाचा उत्तरांत सुफल संपूर्ण करून सर्वांनी देवीला वंदन करावं , ही प्रार्थना !

                                 DSCF3458

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: