आपले स्वागत आहे!

 

             ॐ
श्रीमहालक्ष्मी माहात्म्य
अष्टाक्षरी मंत्र
108।१०८ वेळा एकशे आठ वेळा जप ।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। १ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। २ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।।३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।।११ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।।१२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।।१३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। २९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ३१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ३९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४७ ।।
ॐ ऐ श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ४९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ५७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ५९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६१ ।।
ॐ ऐं महालक्ष्मै नम : ।। ६२।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ६८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।।६९ ।।
ॐ ऐ श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ७९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम :।। ८० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ८९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम: ।। ९० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९८ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। ९९ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०० ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०१ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०२ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०३ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०४ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०५ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०६ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०७ ।।
ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम : ।। १०८ ।।

DSCF3458 DSCF3460

DSCF3467 DSCF3495

Comments on: "श्रीमहालक्ष्मी अष्टाक्षरी मंत्र" (1)

  1. […] आहे श्र्लोक श्लोक लिहून https://vasudhalaya.wordpress.com/2012/12/20/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E…ॐ संगणक कांपुटर मध्ये 108 / १०८ एकशे आठ […]

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: