आपले स्वागत आहे!

                                                      ॐ
श्रीमहालक्ष्मी महात्म्य
अष्टाक्षरी मंत्र
प्रथमं भारति नाम | व्दितीयं तु सरस्वती | तृतीयं शारदादेवी | चतुर्थ हंसवाहिनी |
पंचम जगतिख्याता | षष्ठं माहेश्वरी तथा | सप्तमं तत्तु कौमारी | अष्टमं ब्रह्मचारिणी |
नवमं विद्दाधात्रिति | दशमं वरदायिनी | एकादशं रुद्रघंटा | व्दादशं भुवनेश्वरी | एतानि नामानि |य: पठेच्छुणुयादपि | नव विघ्न भयं तस्य सर्व सिध्दीकरं तथा |

ॐ ऐं श्री महालक्ष्मै नम:
( भाविकाने या अष्टाक्षरी मंत्राचा नित्यनेमाने रोज 108 १०८ जप केला, तर त्याची सर्व
दु:खे दूर होऊन त्याचे मनोरथ पूर्ण होतात,मनाला शान्ती मिळते. अनुभव पाहा.)

श्रीलक्ष्मीअष्टक
करूनि वंदन | सद् भाव धरुन | लक्ष्मी चरण | पाव रे || १ ||
कमल आसन | कमल वदन | कोमल ते मन | लक्ष्मीचे || २ ||
चक्र गदा हाती | माता आदिशक्ती | प्रसन्न ती मूर्ती | जगन्माता || ३ ||
जगाला आधार | चालवी व्यवहार | दिव्य अलंकार | शोभती ते || ४ ||
प्रसन्न होईल | धनधान्य देईल | संकटा नेईल | दूर माझ्या || ५ ||
देवी ही प्रार्थना | सुखसमाधान कुटुंब कल्याणा | वर देई || ६ ||
चित्त शुध्द करी | दैन्य दूर करी | निर्मळ अंतरी | ठेव सदा || ७ ||
जीं चूक झाली | माय पोटी घाली | तूच आता वाली | भक्त जनां || ८ ||
नित्य हे अष्टक | गातील जे लोक | श्रध्दाळू भाविक | पावन ते || ९ ||

श्री लक्ष्मीदेवीची आरती
ओवाळूं आरती जय जय लक्षुमी माता । प्रसन्न वदने होसी तारिसी तू भक्ता ।।धृ o ।।पूर्व जन्मीची व्रत पुण्याई, वैभवराणीला । गर्व धनाचा तिला, विसरली लक्ष्मीमातेला ।
अपमानाने शाप दिला मग, आली दारिद्रता । प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी, तारिसी तू भक्तां ।। १ ।।
व्रत केल्याने प्रसन्न झाली देवी राणीला । दैन्य दु:ख ते दूर करोनी, मन निर्मल झाले ।
शामबाला,दासीलाही प्रसन्न वदने । पावन हो माता ।। २ ।। गुरुवारी हे व्रत जे करिती नेमधर्म धरुनी ।

मानोकामना पूर्ण करिल ती, अघटित हो करणी । पाठक गुरुजी रमला गुण गाता गाता।।
प्रसन्न वदने प्रसन्न o होशी तारिसी तू भक्ता ।। ३ ।।

                                 DSCF3458

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: