आपले स्वागत आहे!

                                        ॐ
वैभव लक्ष्मी व्रत
कथा
एक फार मोठे शहर होते.तय शहरात लाखों लोक राहत होते.
पूर्वीच्या काळी लोक एकमेकाच्या संगतीत राहात.आणि बसत उठत
असत. शीला आणि तिचा पती यांचा संसार चांगल्या सात
गणला जात होता.शीला वृत्तीने धार्मिक आणि सतुंष्ट होती
पती ही विचारी आणि सुशील होता.तीं पतिपत्नी इमानदारीने जगत होती .
काही दिवस नंतर पति वाईट संगतिला लागला.पतीच्या वर्तनाचे शीला ला
खूप दु:ख होत होते.माताजी दारात उभी होति.शीला च्या मनाला अपार शांती वाटली.
माताजी तिला म्हणाली लक्ष्मीजी मंदिरात दर शुक्रवारी भजन होत असते,त्या ठिकाणी
मी पण जात असते.तिथे दर शुक्रवारी आपली भेट होते.अलिकडे जात नाही स
माताजी म्हणाली मुली लक्ष्मीमातेचे व्रत अगदी सोपे आहे.
त्याला ‘वरद लक्ष्मी व्रत’ किंवा ‘वैभव लक्ष्मी व्रत’असेही म्हणतात.हे
व्रत करणाराच्या मनातल्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात.आणि त्याला यश सुख
संपत्ति प्राप्त होते.असे म्हणून माताजीने वैभवलक्ष्मी व्रताचा विधी सांगण्यास सुरुवात केली.
हे व्रत दर शुक्रवारी करायचे असते.अकरा ११ एकविस २१ “जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता’
असा जप करायचा दिवाबात्ती लावायची पूर्वे ला तोंड करून बसावे.समोर एक पाट
ठेवावे त्यावर धुतलेला एक स्वच्छ रुमाल आंथरुन त्यावर तांदळाची लहानशी रास करावी
त्या राशीवर तांब्याचा लोटा पाणी भरून ठेवावा लोत्यावर एका वाटीत एखादा सोन्याचा
दागिना ठेवावा.सोन्याचा दागिना नसेल तर चांदी ची एखादी वस्तू ठेवावी.आणि तीही
नसेल तर रुपयाचे नाणे ठेवले तरी चालेल नंतर तुपाचा दिवा करून उदबत्ती लावावी.
” लक्ष्मी मातेचे अनेक स्वरूपे आहेत.लक्ष्मी माता ‘ श्री यंत्राने ‘च संतुष्ट होते.तेव्हा
वैभवलक्ष्मी व्रत करणा ऱ्या ने प्रथम ‘ श्री यंत्राचे आणि लक्ष्मीमाताच्या विविध
स्वरूपां चे अंत:करण पूर्वक दर्शन करावे.अकरा वेळा ‘जय लक्ष्मी माता ‘
असे जप करावा नंतर प्रसाद वाटावा त्या नंतर वाटीतील दागिना किंवा रुपया
काढून घ्यावा लोत्यातील पाणी तुळसी च्या कुंडात सोडावे आणि तांदूळ एका
वाडग्यात पक्षांना घालावे.अशा रीतीने शास्त्रोक्त विधी ने व्रत केल्याने त्याचे फळ
मिळते.फळ अचूक मिळतेच.या व्रताच्या प्रभावाने सर्व प्रकारची दु:खे दूर होऊन
भरपूर धनलाभ होतो.हे ऐकून शीला एकदम खुष झाली तिने हे व्रत केले.दुसऱ्या दिवस
शुक्रवार ला तिने हे व्रत सुरु केले.पतीला जेव्हा तो प्रसाद तिने दिला त्यापासून
त्याचा स्वभावात फरक पडूं लागला त्यादिवशी पतीने चांगले वागणे सुरु केले.
पूर्ण श्रद्धेने आणि भक्तिने तिने एकवीस शुक्रवार ‘वैभवलक्ष्मी व्रत’ केले.
एकवीस शुक्रवार करून माताजी ने सांगीतल्या प्रमाणे उद्दापन करून सात स्त्रियांना
तिने वैभवलक्ष्मी व्रताची एक एक पुस्तिका भेट म्हणून दिली.मातेच्या स्वरूपातील
फोटो ला वंदन तिने मनोभावाने प्रार्थना केली.व वैभवलक्ष्मी व्रत पूर्ण केले आहे

DSCF3473 DSCF3474

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: