आपले स्वागत आहे!

जप

                                         ॐ
जप देवाच व्रत लहान पणी घरात मोठी मानसं जसे देवाचे करतात.
तसेच लहान मुलेपण देवाच करतात.सर्वच घरात व्रत मंत्र जप घरात
म्हणत नाहीत ठराविक कुळा चार प्रमाणे देवाच केले जाते.तेच श्लोक
पाठ करतात.घरात कोणतेही गुरु असतात त्यांची म्हणणे जप केला जातो.
आधी शाळा नंतर प्रपंच हयामुळे ठराविक उपवास कोणताही एका देवाला
जाणे व्यक्ति करतो.मूल पण आपण सांगतो म्हणून देवाला जातात.
सर्वच जण सर्व नक्की करु शकणार नाही .
पण आपल्या घरातील गुरु व एका देवाला जाणे एक उपवास करणे ही
सवय लागलेली व्यक्तिला असते.त्यातून व्यक्ती तेच तेच मंत्र जप करुन
देवची भक्ती पूजा करतो.गुरु मध्ये पूर्ण श्रध्दा ठेवतो व आपण स्वत:त्यात
गुंगुंन जातो.व आपल रोजच जीवन चांगल्या प्रकारे देव गुरु हयात श्रध्दा
ठेवून जगत असतो.हे खुप च मनाला शांति स्वत:ला स्वास्था साठी आवश्यक आहे.
खूप व्रत असले तरी आपण आपल्या मनाने मनानी एक व्रत एक जप एक देव
एक गुरु ठरवावा त्याप्रमाणे मनात ठेवून जप देव गुरु मंत्र पूजा करावी ती
इतकी होते की बस्स !आपल्याला काही अडचण आली तर ती नल्ली चं दूर होते.
करून करून आपण त्यात एकाग्र होतो.झोपेत कोठेही असलो तर त्यावेळेला
तो जप मंत्र आपल्याला आठवतो मनातून तोंडात बाहेर पडतो एकाग्र मन होणे
म्हणजे वेगळे काही करायला नको करून करून ते त्यात मिळून जाते.मला
झोपतांना मंत्र जप करायची सवय गाडीत बस मध्ये पण त्यावेळा तो जप
आठवतो.व माझे मला च आ रे असे होते ! बाप रे असे होते. !
एक देव एक मंत्र एक गुरु ठेवावा मी सर्व लिहिले असले तरी
महालक्ष्मी व यंत्र ठराविक जप पोथी असते माझी !

         DSCF3497

Comments on: "जप" (1)

pushkar साठी प्रतिक्रिया लिहा उत्तर रद्द करा.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: