आपले स्वागत आहे!

श्रीदत्त दर्शन ५

                                 ॐ
श्रीदत्त दर्शन
आपल्या भारतात जे अनेकानेक धार्मिक संप्रदाय आहेत त्यात
‘ दत्तसंप्रदाय ‘ हा एक प्रमुख संप्रदाय मानला जातो.यालाच
‘ अवधूत संप्रदाय ‘ असेही संबोधिले जाते. ‘दत्तात्रेय ‘ हे या
संप्रदायाचे आराध्य दैवत होय !
सनातन भारतीय संस्कृती ही प्रतीकात्मक आहे आणि म्हणून च
प्रतिकात्मता हे तिचे अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य सांगता येईल.
ही प्रतिकात्मकता पारमार्थिक जीवनाच्या आचारात आणि
विचारात द्रुष्टोत्पत्तिस येते त्याच प्रमाणे सर्वसमावेशकता हे
सुध्दा तिचे एक ठळक वैशिष्ट्य आहे.
अस्तित्व अबाधित –
भारतीय संस्कृती चा उगम थेट वेदकाळात झाला नसून तिने
प्रसंगी विविध वलणे घेतलेली दिसून येतात.त्याला कारण या
संस्कृतीचा आधारभूत असलेला धर्म हिंदूधर्म संकुचित किंवा
मयादित पातळीवर कधीच स्थिर राहिला नाही.सर्वसमावेशकता
त्याच्या ठायी असल्यामुळे आजपर्यंत अनेक आक्रमणे गंडातारे आघात-
प्रत्याघात होऊन ही हिंदू धर्माचे अस्तित्व कधीच लोप पावले नाही .
हिंदू धर्म नव्हे वैदिक धर्म –
वास्तविक ‘ हिंदूधर्म असे नामकरण कालौघात झाले असून ‘ वैदिकधर्म ‘
असेच प्रथमपासून त्याला संबोधण्यात आले आहे.
यातून पुढे जे अनेक पंथ संप्रदाय अणि विचारधारा उदयास आल्या
त्या सर्वांना आपल्या मूलस्त्रोतात सामावून घेऊना तो संरुध्द होत गेला.
समन्वयाची धारा – या श्रेष्ठ परंपरेतूनच उदयला आलेली महाराष्ट्रातिल
भक्ती परंपरेची एक सनातन आणि बरिचशी समन्वयवादी धारा
म्हणजेच ‘ दत्तसंप्रदाय ‘होय.
सर्वात प्राचीन व लोकाभिमुख संप्रदाय –
उपनिशत्काला पासून भारतीय जीवनात उपासनामर्गाला
एक अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त असून या उपासनेच्या
विविध प्रकारातून च वेगवेगळा संप्रदायांचा उगम झालेला
दिसून येतो.त्यापैकी ‘ दत्त्संप्रदाय ‘ हा सर्वमत प्राचीन व
लोकाभिमुख असा लोकप्रिय संप्रदाय असून उपनिषद् कारांनी
‘ विश्र्वगुरु ‘म्हणून यथार्थं पणे गौरविलेले प्रभु ‘ दत्तात्रेय ‘
हे या संप्रदायाचे एकमेव दैवत होय !

DSCF3507 DSCF2827

Comments on: "श्रीदत्त दर्शन ५" (1)

  1. सुंदर मला आवडले माहिती खूपच म्हत्वाची .जय गुरु दत्त

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: