आपले स्वागत आहे!

श्रीदत्त दर्शन ९


श्रीदत्त दर्शन
‘ अत्रि ‘ म्हणजे तिन्ही नव्हे तो. असा हा परमात्मा
त्रिगुणातीत आहे.satva,,raja,tamaया तीन गुणांच्या देवता
अनुक्रमे विष्णू , ब्रह्मा व महेश मानल्या जातात.साधकाची
‘अनसूया ‘अनुसूया म्हणजे अनन्य -एक ध्यानवृत्ती होते,तेव्हा
त्रिगुणात्मक – त्रिवेदात्मक ही सष्टी त्याचे बाळ होते.अत्रि म्हणजे त्रिगुण नाही
तो आणि अनसूया अनुसूया म्हणजे जिच्या ठिकाणी दोषदृष्टी नाही ती
अशा अत्रि आणि अनासूयेपासून दत्तात्रेयांचा जन्म झाला. हा
परमात्म्याचा साधन ज्याजोगे परमात्म्याशी एकरुप होतो.ते
साधन म्हणजे योग आत्म्याचे परमात्म्याशी योग साधणे म्हणजे
दत्तजन्म होय.किंवा जेथे अत्रि व अनसूया अनुसूया या
महाभावांचा संयोग होतो ते दत्ततत्व प्रगट होते.
दत्तात्रेयांनी अत्रि ऋषीं च्या आदेशा नुसार गौतमी नदीच्या
काठी शिवोपासना करुन ‘ योगसिद्धी ‘ आणि ब्रह्मज्ञान ‘
प्राप्त केले.त्यांचा आश्रम सिंहाचला जवळ प्रयाग वनात
असून ते स्वेच्छा विहारी आहेत माह.
माहूर पांचाळेश्र्वर , कोल्हापूर ही त्यांची विहारास्थाने आहेत.
माहूर हे पुरातन दत्तक्षेत्र दत्तात्रेयाचे शयनस्थान समजले जाते.
ते पांचाळेश्र्वरी स्नान करतात.आणि कोल्हापूर भिक्षाटन करतात.
एकनाथांनी एका अभंगात दत्तात्रेयांचे वर्णन करतांना म्हटले आहे –
” दत्त वसे औदुंबरी । त्रिशूळ डमरू जटाधारी ।।
कामधेनू आणि श्र्वान । उभे शोभती समान ।।
गोदातीरी नित्य वस्ती । अंगी चर्चिली विभूती ।।
काखेमाजी शोभे झोळी । अर्धचंद्र वसे भाळी ।।
एकाजनार्दनी दत्त । रात्रंदिन आठवीत ।। ”

DSCF3513DSCF3514

DSCF3515 DSCF3511

Comments on: "श्रीदत्त दर्शन ९" (1)

  1. जय गुरुदेव दत्त दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद्वाल्लभ दिगंबरा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: