आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 5, 2013

श्री अनुकामिनी देवी


श्री अनुकामिनी अनुकामिनी
श्री अनुकामिनी मंदीर कोल्हापूर येथे
टाकाळा भागात.आहे. मध्य भागात
माळी कॉलनी ,श्री त्र्यंबोली देवी
रेल्वे फाटक S ,T .ष्ट्य़ांड जवळ परिसरात
हे देऊळ मंदीर आहे.
श्री अनुकामिनी देवी ! आहे.
सध्या पौष महिना देवी चा महिना ह्यासाठी
व नेहमी मी ह्या देवी ला पण जात असते.
आमच्या घरा पासून १५ पंधरा मिनीट जाण्यास
व येण्यास १५ पंधरा मिनीट लागतात.
श्री अनुकामिनी देवी ला माझा मनापासून
नमस्कार .!

DSCF3733 DSCF3731

DSCF3730 DSCF3732

DSCF3713 DSCF3589

%d bloggers like this: