आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 17, 2013

भानुसप्तमी

                                ॐ
स्वस्ति श्री शालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
उत्तरायण शिशिरऋतु नक्षत्र भरणी
माघ शुक्लपक्ष
रथसप्तमी, भानुसप्तमी आहे. ७ रविवार आहे.
रथाधिष्ठित सूर्याचे पूजन करतात.
तसेच दिनांक तारिख १७.२.(फेब्रुवार ) २०१३ साल आहे.

रविवार आहे.

                                     ॐ
टिप : —

बारा वर्षें वनवासांची व एक वर्षाच्या
अज्ञातवासांची अट घालून दुर्योधनादिकांनी
पांडवांना द्दुतांत कपटाने हरविले. पांडव
वनांत जाण्यांस निघाले तेंव्हा बरेच
महात्मा व वेदपारगंत ब्राह्मण मंडळी त्यांच्या
बरोबर वनांत गेली.धर्मराज युधिष्ठिराने
धनाअभावी त्या सर्वांची भोजनाची सोय
कशी काय करावी असे धौम्य ऋषी, पांडवांचे
पुरोहित, यांना विचारले. धौम्यमुनीनें सूर्याचे
एकशे आठ नांवे असलेले स्तोत्र युधिष्ठिराला
सांगून सूर्योपासना करण्यांचा उपदेश केला.
हें स्तोत्र ब्रह्मदेवांने इंद्राला दिलें, इंद्रा पासून
नारद, नारदा पासून धौम्य आणि धौम्या पासून
युधिष्ठिराने मिळविले. धर्मात्मा युधिष्ठिराने
तपयुक्त अनुष्ठान करून सूर्य वर प्रसादाने
अक्षयथाळी — अक्षय पात्र मिळविले व
आपले मनोरथ पूर्ण केले.
——– महाभ्रारत, आरण्यकपर्व, अध्याय ३ रा.

DSCF3765

  ॐ

ही माहिती डॉ शरद य. देशपांडे यांनी लिहिली आहे.

अथ श्रीसूर्यनामाष्टशत स्तोत्र

                                             ॐ
अथ श्रीसूर्यनामाष्टशत स्तोत्र
===============================
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् |
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरायेत् ||
श्रीगणेशाय नम 😐 श्रीसरस्वतै नम : | ॐ नम : कृष्णव्दैपायनाय
श्री सूर्याय नम :
अर्थ : ——-
सूर्य , अर्यमा , भग , त्वष्टा , पूषा, अर्क , सविता , रवि ,
गभस्तिमान , अज , काल , मृत्यु , धाता , प्रभाकर , || १ ||
पृथिवी , आप , तेज , ख ( आकाश ) , वायु , परायण ,
सोम , ब्रहस्पति , शुक्र , बुध , अड.ग |रक , || २ ||
इंद्र , विवस्वान् , दिप्तांशु , शुचि , शौरि , शनैश्र्चर ,
ब्रह्मा , विष्णु , रुद्र , स्कंद , वरुण , यम , || ३ ||
वैद्दुताग्नि , जाठराग्नि , ऐंधनाग्नि , तेज : पति ,
धर्मध्वज , वेदकर्ता , वेदांग , वेदवाहन , || ४ ||
कृत , त्रेता , व्दापर , सर्वमलाश्रय , कलि ,
कला – कस्ठा – मुहूर्तरूप , क्षपा याम , क्षण || ५ ||
संवत्सरकर , अश्र्वत्थ , कालचक्रप्रवर्तक विभावसु ,
शाश्वत पुरुष , योगी , व्यक्ताव्यक्त , सनातन , || ६ ||
कालाध्यक्ष , प्रजाध्यक्ष , विश्र्वकर्मा , तमोनुद ,
वरुण , सागर , अंशु ,जीमूत , जीवन , अरिहा , || ७ ||
भूताश्रय , भूतपति , सर्वलोकनमस्कृत ,
स्त्रष्टा , संवर्तक , वहिन , सर्वादि , अलोलुप || ८ ||
अनंत , कपिल , भानु , कामद , सर्वतोमुख ,
जय , विशाल , वरद , सर्वधातुनिषेचित , || ९ ||
मन :सुपर्ण , भूतादि , शीघ्रग , प्राणधारक ,
धन्वंतरी , धूमकेतु , आदिदेव , अदितिसुत || १० ||
व्दादशात्मा , अरविंदाक्ष , पितामाता – पितामह ,
स्वर्गव्दार – प्रजाव्दार , मोक्षव्दारत्रिविष्टप || ११ ||
देहकर्ता , प्रशांतात्मा , विश्र्वात्मा , विश्र्वतोमुख ,
चराचराअत्यंत त्मा , सूक्ष्मात्मा , मैत्रेय , करुणान्वित || १२ ||
अशी ही तेजस्वी स्मरणीय अशा
सूर्याची एकशें आठ नावें ब्रह्मदेवाने सांगितली आहेत || १३ ||
देव , पितर , यक्ष यांनी सेवा केलेल्या असुर ,
राक्षस , व सिध्द यांनी वंदन केलेल्या , तसेच
शुध्द सोनें व अग्निप्रमानें कांतिमान असलेल्या
सूर्याला , मी माझ्या हितासाठी नमस्कार करतो || १४ ||
सूर्योदयाचे वेळी एकाग्र चित्त होऊन
जो ( या नावांचें ) पठन करील , तो मानव पुत्र ,
स्त्री, धन , रत्न संग्रह आणि पूर्वजन्मस्मृति
मिळवील . त्याचप्रमाणे तो पुरुष नेहमी धैर्य व
स्थिरबुध्दि मिळवील . || १५ ||
जो पुरुष शुचिर्भूत होऊन , शुध्द अंत : करणानें
एकाग्र होऊन , देवश्रेष्ठ सूर्याचे हें स्तोत्र पठन
करील , तो शोकरुपी दावाग्निनें युक्त असलेल्या
सागरांतून मुक्त होतो , आणि मनानें इच्छिलेल्या
मनोरथांना पूर्ण करील. || १६ ||
————- महाभारत आरण्यकपर्व ( वनपर्व ) , अध्याय ३ रा .

DSCF3767 DSCF3769


ही सर्व माहिती व लिखान

          डॉ शरद य . देशपांडे यांनी दिली आहे.

भानुसप्तमी

स्वस्ति श्री शालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
उत्तरायण शिशिरऋतु नक्षत्र भरणी
माघ शुक्लपक्ष
रथसप्तमी, भानुसप्तमी आहे. ७ रविवार आहे.
रथाधिष्ठित सूर्याचे पूजन करतात.
तसेच दिनांक तारिख १७.२.(फेब्रुवार ) २०१३ साल आहे.
रविवार आहे.

अथ श्रीसूर्यनामाष्टशत स्तोत्र
================================================
नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमम् |
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ||
श्रीगणेशाय नम : | श्रीसरस्वतै नम : ॐ नम : कृष्णव्दैपायनाय
श्री सूर्याय नम :
सर्यो s र्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्क : सविता रवि : |
गभास्तिमानज : कालो मृत्युर्धाता प्रभाकर : || १ ||
पृथिव्यापश्र्च तेजश्र्च खं वायुश्र्च परायणम् |
सोमो बृहस्पति : शुक्रो बुधो s ड्.ग | रक एव च || २ ||
इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशु : शुचि : शौरि : शनेश्र्चर : |
ब्रह्मा विष्णुश्र्च रुद्रश्र्च स्कन्दो वै वरुणो यम : || ३ ||
वैद्दुतो जाठरश्र्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पति : |
धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाड्.गो वेदवाहन : || ४ ||
कृतं त्रेता व्दापरश्र्च कलि : सर्वमलाश्रय : |
कला काष्ठा मुहूर्ताश्र्च क्षपा यामस्तथा क्षण : || ५ ||
संवत्सरकरो s श्र्वत्थ : कालचक्रो विभावसु : |
पुरुष : शाश्र्वतो योगी व्यक्ताव्यक्त : सनातन : || ६ ||
कालाध्यक्ष : प्रजाध्यक्षो विश्र्वकर्मा तमोनुद : |
वरुण : सागरों s शुश्र्च जीमूतो जीवनो s रिहा || ७ ||
भूंताश्रयो भूतपति : सर्वलोकनमस्कृत : |
स्त्रष्टा संवर्तको वहिन : सर्वस्यादिरलोलुप : || ८ ||
अनन्त : कपिलो भानु : कामद : सर्वतोमुख : |
जयो विशालो वरद : सर्वधातुनिषेचिता || ९ ||
मन: सुपर्णो भूतादि : शीघ्रग : प्राणधारक : |
धन्वन्तंरिधूमकेतुरादिदेवो s दिते : सुत : || १० ||
व्दादशात्मारविन्दाक्ष : पिता माता पितामह : |
स्वर्गव्दारं प्रजाव्दारं मोक्षव्दारं त्रिविष्टपम् || ११ ||
देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्र्वात्मा विश्र्वतोमुख : |
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेय : करुणान्वित : || १२ ||
एतद् वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजस : |
नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा || १३ ||
सुरगणपितृयक्षसेवितं
ह्यसुरनिशाचरसिध्दवन्दितम् |
वरनकहुताशनप्रभं
प्रणिपतितो s स्मि हिताय भास्करम् || १४ ||
सूर्योदये य : सुसमाहित : पठेत्
स पुत्रदारान् धनरत्नसंचयान् |
लभेत जातिस्मरतां नर : सदा
धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् || १५ ||
इमं स्तवं देवरस्य यो नर :
प्रकिर्तयेच्छुचिसुमना : समाहित : |
विमुच्यते शोकदवाग्निसागरा ___
ल्लभेत कामान् मनसा यथोप्सितान् || १६ ||
ॐ तत् सत श्रीसूर्यार्पणमस्तु
================================================
——— महाभारत , आरण्यकपर्व , अध्याय ३ रा.

DSCF3762 DSCF3763

डॉ .शरद य . देशपांडे यांनी ही सर्व माहिती लिहून दिली आहे.

%d bloggers like this: