आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 23, 2013

विष्णु

                                              ॐ
विष्णु
विष्णु सर्व खूप सर्वांची भरभराट करतो वैभव सोन चांदी पैसा सर्व भरपूर देतो

सवाष्ण रूप देतो लक्ष्मी नांदते.

शंकर यांनी त्रिपुरा राक्षस यांना मारण्या करता गदा
विष्णु नां देतात.चक्र यात गदा विष्णु घालतात.

चक्र ,गदा कमळ हे असे चक्र विष्णु यांची आहेत
धन लक्ष्मी पण आहे

DSCF3812 DSCF3814

DSCF3815 DSCF3813

%d bloggers like this: