आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 24, 2013

रुद्र

                                               ॐ

रुद्र:

रुद्र ,शंकर महादेव शिव महेश असे शंकर यांची खूप नावं आहेत .
असे मानतात कि मूळ आवाजा किंवा नादा पासून सृष्टीची निर्मिती झाली.

ॐ हा मूळ नाद होय.

आ + ऊ + म असे तीन मूळ आवाज आहेत, हे तीन आवाज मिळून ॐ तयार होतो.

त्याचे उच्चार वेगवेगळ्या भाषेत वगवेगळे होतात. व लिखाण करणे पण ॐ पध्दत पद्दत वेगवेगळी आहे.

रुद्र:
संतापी तांडव नृत्य करणारे आहेत.
नाश करणारे संपवणारे नाहिसे करणारे देव आहेत.
रुद्र तांडव नृत्य करून त्यात नाद निर्माण करुण ब्रह्मांड निर्माण होत असते .
नृत्य ची घुगंरु आहे नाद घंटा मधून येतो सतार च्या तार
तारा मधून नाद येतो ब्रह्मांड त्यात असते.

एकाग्र होणे हे ब्रह्मांड आहे.
आवाज किंवा नाद हे जो समजतो तो ब्रह्मांड मिळवितो .

DSCF3838 

DSCF3831 DSCF3832

DSCF3839 DSCF3837  DSCF3061

 

DSCF3834 DSCF3836

                                ॐ

                      घुंगर लावलेली आहेत

 

 

ॐ रांगोळी DSC00042a                 

                                                                                 औदुंबर

%d bloggers like this: