आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 28, 2013

कृष्ण

                                    ॐ
कृष्ण

भक्ती मार्गा पेक्षा कर्म मार्गा कडे प्रेरित करणारा.
शिकविणारा

दुष्टांचा संहार नाश करणारा सज्जनांचे रक्षण करणारा
असा कृष्ण आहे.

कृष्ण यांना तुळस, मोरपिस,बासरी,गाय दही लोणी हे
त्यांचे आवडणारे प्रतिमा, घटक,वस्तु गोष्ट आहेत.
कृष्ण कमळ हे पण फूल आहे

DSCF3827 DSCF3828

DSCF3829 तुळस

                 DSCF3826

%d bloggers like this: