आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 2, 2013

सावित्री

                                                     ॐ
सावित्री
                   सावित्री चा पिता अश्वपति तपस्येचे प्रतिक आहे.
                     सत्यवान यांचा पिताद्येयु मत्सेन
                     द्येयु मत्सेन (अंध आहेत.)

             सावित्री मृत्यु सोबत गप्पा गोष्टी करत स्वत :च्या
             हुशारी ने सत्यवान याचे प्राण मिळविनारी सावित्री आहे.
             नवरा याचे प्राण मिळविणारी सावित्री आहे.

          तसेच सासरा द्येयु मत्सेन (अंध आहेत.) यांना दृष्टी परत येऊन
        त्यांचे राज्य त्यांना मिळावे व त्यांना शंभर १०० मूले व्हावीत

          असे वर मागते.व सावित्री ला पण १०० शंभर मूले व्हावीत असे वर मागते .
          ३ तीन वर मागते सावित्री सत्य पूर्ण काम करणारी सावित्री आहे.

DSCF1701 

%d bloggers like this: