आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 7, 2013

श्री दत्त तीर्थक्षेत्र

                                                       ॐ
श्री दत्त तीर्थक्षेत्र

श्री दत्त तीर्थक्षेत्र
१ श्री गाणगापूर २ श्री नरसोबा वाडी ३ श्री औदुंबर ४ श्री रेणुका देवी माहूर ची देवी
तेथील श्री दत्त तीर्थ क्षेत्र ५ श्री कोल्हापूर येथील श्री दत्त तीर्थ क्षेत्र
मानतात.
हे सर्व श्री दत्त तीर्थक्षेत्र माझी झालेली आहेत. तसेच श्री वणी देवी काशिक येथील
सोलापूर येथील श्री तुळजापूर देवी पण हे असतांना माझी तीर्थक्षेत्र
झालेली आहेत.
हे असतांना पण ही सर्व तीर्थक्षेत्र झालेली आहेत.
गाणगापूर २ नरसोबा वाडी ३ औदुंबर ४ रेणुका देवी माहूर ची देवी
तेथील श्री दत्त तीर्थ क्षेत्र ५ कोल्हापूर येथील श्री दत्त तीर्थ क्षेत्र
मानतात.
हे सर्व श्री दत्त तीर्थक्षेत्र माझी झालेली आहेत. तसेच श्री वणी देवी काशिक येथील
सोलापूर येथील श्री तुळजापूर देवी पण हे असतांना माझी तीर्थक्षेत्र
झालेली आहेत.
हे असतांना पण ही सर्व तीर्थक्षेत्र झालेली आहेत

 

DSCF2795 DSCF3602

DSC00042a Image

DSCF3527 DSCF3583

%d bloggers like this: