आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 18, 2013

मामी

                                                      ॐ
      मी माझ्या मामी व मामा भाऊ व सौ भावजय यांना
  भेटून आले आहे.
माझ्या मामी अजून भिरायला जातातं !प वर्तमान पत्र वाचतातं !
नातेवाईक यांना भेटायला गावाला पण जातातं
मी माझ्या आई ( वहिनी ) बरोबर आजोळी जाता असे तर
माझ्या मामी त्यांच्या मूलांना व मला पण सारखे खाऊ जेवण
सारखं देत असतं ! परकर पोलकं सारखे कापडं घेत असतं !
मला खूप मामी मामा विषयी आदर आपुलकी आजून ही वाटतं आहे.
मी मामी भेटल्या नंतर खूप लहान आठवले !
मामी चां व मामी नीं जपून ठेवलेला मामा मामी चां छायाचित्र
दाखवित आहे.
ॐ तसेच माझे मामा भाऊ व सौ भावजय यांचे ही छायाचित्र
दाखवित आहे.

 

         DSCF3887 DSCF3892

        DSCF3888 DSCF3889
                                            ॐ
बेदरकर बाई खूप घरोबा असलेल्या नातं नात्याच्या पलीकडे असलेल्या
त्यांना पण मी भेटले आहे त्यांना konaktara जोशी व गोखले यांनी
खूप जणांना दिलेले तांब याचे गंगाळ भेट दिलेले दाखवित आहे.

DSCF3917 DSCF3918

%d bloggers like this: