आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 28, 2013

शिवाजी राजेंचे पत्र

                                                    ॐ
         सज्जनगडाच्या कल्लेदारास शिवाजी राजेंचे पत्र
              सन १६७६ श्रावण शु. १०
                       श्री
                                                       श्रीरामदास
मशहुरल अनाम राजश्री जीजोजी काटकर हवालदार व कारकून किले
सज्जनगड प्रती राजश्री शिवाजीराजे सुहुरसन सब सबैन व अलफ
श्री गोसावी सिवतंरी राहतात. सांप्रत काही दिवस गडावरी राहावया
किलेयास येतील. त्यास तुम्ही गडावरी घेणे . घर जागा बरी करुन देणे .
जे लोक याचे सेवेचे  बराबर असतील ते देखील गडावरी घेणे. असतील
तोवरी हरयेकविसी खबर घेत जाणे सेवेस अंतर पडो नदेणे.
उतरो म्हणतील   तेव्हा उतरून देणे.
                 छ.< जमादिलाखर परवानगी हुजूर मोतीब सुद .

                                                                               मर्यादेयं विराजत

                        *          *           *

 

DSCF3964 DSCF3876

%d bloggers like this: