आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 3, 2013

श्री गुरवे नम:

श्री गुरवे नम : ||
तस्मै श्री गुरवे नम : ||

हा श्र्लोक खूप वेळा संगणक मध्ये लिहिला आहे
प्रत्येक वेळेला वेगवेगळा पध्दती ने लिहिला आहे
आतां लिहिला आहे तो पण वेगळ्या चं पध्दती ने
लिहिला आहे.
वाचनं व लिहिणे जसे सापडले तशा पध्दती ने लिहिला
गेला आहे
आतां हा तोच श्र्लोक नवीन पध्दती ने मिळाला आहे
मी संगणक मध्ये व कागद पेन ने लिहिला आहे
आपण सर्वजण परतं हा श्र्लोक वाचावां !

guru-mantr  guru-mantr2

 ॐ
गुरूर्ब्रह्मा  गुरूर्विष्णुर्  गुरूर्देवो महेश्र्वर : |
गुरू : साक्षात्  परम्ब्रह्म  तस्मै श्री  गुरवे  नम : ||

%d bloggers like this: