आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 14, 2013

स्वस्थता

खर चं फिरणे खाणे टोपी टोप्या विणने स्वंयपाक करुं याची
काळजी नाही भाजी आणायची काळजी नाही कार मधून
आरामातं फिरुन येणे आराम व पैसे कसे पुरवू याची काळजी नाही
असे आयुष्य जीवन जगणे जगण्यास मिळते हे पण फार आयुष्यातं
महात्वाचं महत्वं आहे संगणक मराठी तं लिहून ब्लॉग करते

माझ्या आत्या सासूबाई असेच दोरा याचे विनाकामं करतं असतं

विणायचे खांब बोटाने चं मोजतं असतं मी आपली आकडा घालून विनाकामं
करते मला पण खांब मोजता येतातं पण व्यवस्थित वाटते त्यावेळेला मी
फार विणकामं केले नाही हे ऑफिस मधून येतील खाणे फिरणे घरात सर्वात
मिसळणे एवढे चं असायचे मुले मोठी झाल्या नंतर शिंकाळी पेंटीग केलं आहे सतार

आता टोपी फिरणे ह्यातं वेळ कसा जातो ते
समजतं नाही किती बदल होतो तो चं वेळं .

photo  IMG_20130508_204434

%d bloggers like this: