आपले स्वागत आहे!

Archive for जून, 2013

अमेरिका लिखाणं STOP!

                                                                         ॐ
अमेरिका यात्रा लिखाणं

STOP!

मी 24 .4 ( एप्रील ) 2013 साल ला २४ . ४( एप्रील ) २०१३ साल ला
लिखाणं सुरु केले आहे
30 तारीख 6  ( जून ) 2013 तारीख पर्यंत करतं आहे .
91 / ९१  एक्यानव्व
माझे ब्लॉग झाले आहेत !
मी माझा वेळ कसा घालविला आहे काय शिकले आहे काय बघितले आहे
सर्व लिखाणं फोटो माझे घालून दाखविले आहे
ओव्हन मायक्रोव्ह ची पाककृती व ईतर सहज रोज खाणे याची पाककृती लिहिली आहे
मॉल मध्ये फिरतांना भाषा आदरातिथ्य भाषा लिहिली आहे
आम्ही बाग मध्ये फिरायला जातो तेथे बॉस्केट बॉल खेळतांना पाहिले आहे
लहान मुले जिम्याष्टीक खेळतांना पाहिले आहे तेथे कारंजं आहेत तळ आहे
कबूतर मासे पाहिले आहेत मालगाडी पाहिली आहे
विमान याचे प्रदर्शन पाहिले आहे 2 8 5 रोड कसा गोल आहे तेथे फिरलो आहे
कर्नाटक देऊळ पाहिले आहे
आम्ही  विणकाम कसे कसे केले हे दाखविले आहे Helicopter मध्ये बसले आहे
पंच महाभूत याची माझे फोटो घालून माहिती दिली आहे
घरं कसे असतात हे माहिती लिहिली आहे
येथे कुत्रा कुत्रे कधी मोकळे नसतात भुंकत नाहीत मालकं बरोबर असतात
कोठेही कुत्रा याची घाणं दिसतं नाही बांधलेले डबे असतातं त्यात कुत्रा याची
घाण टाकतात .
कार गाडी प्रत्येक वळण येथे थांबते STOP पाटी असतातं वेग गाडी चा
लिहिलेला असतो शिस्त बद्ध कामं आहेत
ग्यास स्वत : भरणे शरीराला वळण लावणे सारखे आहे
मुख्य मी चर्च येथे ऊभी आहे येशू नां वंदन केले आहे
किती भारत मधील येथे राहणारे चर्च जवळ ऊभे राहतातं !
देश यांचे गुरुं आहेतं !
सर्वं अमेरिका मी माहिती लिहू शकतं नाही हवामान
प्रत्येक अक्षवृत्त व रेखावृत्त प्रमाणे असते एवढा माझा अभ्यास नाही

पैठणी ; महाराष्ट्र मधील श्री एकनाथ महाराज यांच गाव पैठण
येथील पैठणी मी अमेरिका येथे वापरली कार गाडी तं मॉल मध्ये
देऊळं येथे व कॉटन साडी वापरली आहे पैठणी व कॉटन साडी याची
वाचा वापर मी मना पासून अभिमान याने केला आहे तो मी पाळला
आहे मला तृप्तता वाटतं आहे हलकं वाटतं आहे !अमेरिका येथे मी
पैठणी व कोटण साडी चा वापर केल्याचा !

भारत देश याची संस्कृती पैठणी व कॉटन साडी तं आहे

मजा फिरणे बघणे थोडक्यात लिहिणे एवढे केले आहे
 मी !

IMG_20130531_191656  IMG_20130616_111133

बगोनिया

                              ॐ
बगोनिया
बगोनिया फूल यांची नावं आहे गुलाबी लाल फूल आहेत
हि फुल बागेत घरा पुढे लावलेली अमेरिका येथे खूप
पाहायला मिळतात .
नुकती चं आम्ही अमेरिका येथील घर च्या बाग मध्ये लावली
आहेत. तसेच लाल गुलाबं पण लावले आहेत मागील बाजूस पण
फुलं लावली आहेत
मी अमेरिका येथे रोज नवीन फुल लावली त्यांना पाणी घातले आहे
आता फुल व पान मोठी घरच्या बागेतील झाली आहेत रोज सकाळ
संध्याकाळ मी घरच्या बागेतील फूल पाहत आहे
मोठी फूल व पान झाली बघून मन बघोनिया बगोनिया सारखे झालेले
असते व सहज फूल लाल गुलाब व पाहण्यासाठी घरच्या पायरी वर बसून
गुलाब पाहत बसून गुलाब याचा वास मस्त घेतला आहे मातीचा पण तापलेली
व पाणी घातलेली असल्याने माती चा पण वास अमेरिका येथे घेतला आहे .
बगोनिया फूल तर छोटी छोटी पण देखणी पाहायला खुप चं सुरेख ताजी आहेत
मी चक्क माती तं मांडी घातली व बगोनिया फूलं डोळे भरून पाहण्याचा आनंद
घेतला आहे
अमेरिका येथे घरातील बाग अंगणं मध्ये फूलं बघणे व चक्क मांडी घालून
बगोनिया फूलं बघणे याचं वेगळं चं वाटला मला प्रसन्नता !
IMG_20130616_111237
 

Billiards Champ

                                   ॐ
Billiards Champ
हा खेळ हॉल मध्ये टेबल मध्ये Billiards खेळतात
9 /९ नऊ बॉल व एका रंग याचे व एक एका रंग याचे
असे 18 / १८ बॉल असतात वे एक वेगळा बॉल असतो
सर्व मिळून 19 / १९ एकोणीस बॉल असतात दोन पार्टी
खेळ खेळतात क्यू ने खेळतात लांब काठी टोकदार असते व
तिने बॉल ला मारून गोल मध्ये घालायचे असते पॉकेट मध्ये
घालतात पॉकेट 6 /६ सहा असतात
जसजसे बॉल घालायचे त्या प्रमाणे कोणताही पॉकेट मध्ये घालता
येतात
मी खेळ शिकण्या करिता सर्व एका चं पॉकेठ मध्ये 19 / १९ एकोणीस
बॉल घातले आहेत एका च खेळात 15 / १५ पंधरा मिनिटा तं घातले असणार फार तर फार 20 / २० विस
मिनिट मध्ये घातले आहे मुलाने फोटो घातले आहेत व तो साधारण
मला खेळता येईल असे बॉल ठेवून दिले आहेत
प्रथम क्यू माझ्या कडून पुढे जोर देऊन बॉल पर्यंत जात नव्हती नजर
देऊन व क्यू कशा प्रकारे पकडायची पुष्कर ने सांगितले आहे नंतर
मला नजर व जोर जमला व Billiarda Champ हा खेळ खेळण्यास
आला व सर्व 19 / १९ एकोणीस बॉल मीच खेळले पॉकेट मध्ये घातले आहेत
मला एकदम मस्त खूष वाटले आहे
Billiards  Champ खेळ हॉल मध्ये टेबल मध्ये खेळतांना
तेथील परिवार मी खेळते मजेत माझ्या कडे पाहून हसले आहेत मला पण हसू आले तेंव्हा !
[youtube:http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7EgaGQccsVw%5D

 

IMG_20130622_190228

अमेरिका येथे मातीत तृप्तता

अमेरिका येथे

आम्ही घरात च्या जवळ बागेत फूल नुकतीच लावली आहेत
नवीन माती खणून खड्डा केला आहे

मी पण खड्डा करण्यास मदत केली आहे येथे खुरप च्या ऐवजी
हात सारखे चौकोण आकाराचे लोखंडी हत्यार आहे हाताने बाजूला करता येते व
उंच पण कुऱ्हां डी सारखे उंच व रुंद हत्यार आहे ते पायाने दाबले मातीत जमीन
मध्ये कि माती बाहेर येते

व आम्ही खड्डा तयार केला आहे मी ग्लोव्ह न घालता माती बाजूला केली मशीन
पण ग्लोब न वापरता खड्डा केला आहे
नंतर ताजी माती घातली खाता घातले रोप लावली व परत खड्डा तील माती
त्यात भरली मी ग्लोव्ह न वापरता माती चे सर्व काम केले आहे मला आवड व सवय
आहे सर्व सांगत ग्लोव् घाल !

भारत मध्ये कुंडीत रोप लावण्याची !

सर्व रोप झाड लावून झाली मी रोज झाड यांना पाणी घालते आहे ती झाड
वाढत आहे
अमेरिका येथे

ह्यात ग्लोव्ह न वापरता झाड लावली
आहेत काहीतरी अमेरका येथे चांगले मातीत हात लागल्याचे समाधान आनंद
तृप्तता काही फूल वाढविल्या चे काम केल्याची आठवण राहील मला !

IMG_20130526_133525

CROISSANTS ! क्रोसा ! शंख !

CROISSANTS ! क्रोसा ! शंख !

क्रोसा ! शंख ! बेकरी चा प्रकार आहे ब्रेड बटर खारी पिळाची बिस्कीट
बनपाव पाव भाजी पाव असे बेकरी चे प्रकार आहेत तसेच

क्रोसा CROISSANTS शंख बेकरी चा प्रकार आहे

वैशिष्ठ बेकरी प्रकार फ्रान्स मध्ये करतात शंख सारखा आकार आहे ह्यासाठी

शंख मराठी शब्द आहे

अमेरिका बेकरी त चं क्रोसा CROISSANTS शंख तयार करतात .
मऊ लगेच तोंडात विरघळणारे क्रोसा आहे
ह्यात लोणी असते मैदा मीठ चव येण्यासाठी आहे फ्रांस चा प्रकार बेकरी चा
असला तरी अमेरिका येथे ताजा मिळतो चव पण मस्त पचण्यास हलका आहे

भारत येथील बटाटा वडा बटाटा सामोसे इडली सांभार डोसा हे पण ताजे
अमेरिका येथे तयार करतात व असे खाध्य पदार्थ मिळतात

केळी व्हेफर्स मीठ व तिखट असलेले भारत येथील खाध्य पदार्थ मिळतात
अमेरिका येथे तयार करतात ताजे मिळतात असतात

CROISSANTA ! क्रोसा !
शंख !मराठी शब्द पण आहे
मजा वाटते शंख म्हणतांना !

IMG_20130607_145819 IMG_20130607_150124

अव्हाकोडा

                         ॐ
अव्हाकोडा
 अव्हाकोडा        एक फळ आहे अमेरिका येथे मिळत आहे
बुध्दिला मेंदु ला उपाय कारक फळ आहे
हे बाहेरुन काळपट हिरवट आहे त्याची बी गोल आहे पण
बी इतकी घट्ट दगड सारखी आहे
आतील फळ मऊ हिरवट आहे ते गर फळ खाल्ले कि पोट भरते व
बौद्धिक दृष्ट्या मेंदू ला चांगले आहे
गर खावयाचा व साल बी टाकून ध्यायचे असे
अव्हाकोडा फळ मी अमेरिका येथे खूप वेळा खाल्ले आहे नवीन
अव्हाकोडा फळ खाण्यास चांगले वाटले मला !
  IMG_20130514_204842

यात्रा

                                                        ॐ
यात्रा
पूर्वी काशी यात्रा असे काशी ला जाऊन आलो की
जन्म याचे सार्थक झाले वाटतं असे आता काशी ला
जाणे सोपे आहे रेल्वे आहेत Travel कंपनी आहेत.
विमान आहे
पूर्वी चालत कावडी बैल गाडी असे
आता बारा 12 / १२ ज्योर्तिलिंग करतात दत्त याचे यात्रा करतातं
चार शक्तिपीठ देवी करतातं सहज रेल्वे बस याची सोय आहे
अतां जास्त करुन अमेरिका यात्रा करतातं
मुले अमेरिका येथे राहतात व आपल्या पालक यांना बोलावतात
मुख्य नायगरा धबधबा याचे स्नान झाले कि तृप्तता मानतात
आम्ही दोघं हि नायगरा धबधबा पाहिला आहे स्नान केले आहे
माझे सकाळ मध्ये माझा लेख पैसे न देता छापून आला आहे
मला त्यावेळे ला भरपूर फोन आले आहेत ह्यांच्या कडून घरं चा
नंबर मागून मला फोन करतं असतं व काय लेखिका असे म्हणत .
आता मात्र मी अमेरिका याची भरपूर माहिती BLOGA मध्ये ब्लॉग
लिहिली आहे
खूप पारगाव परदेश चे लोक ब्लॉग वाचतं आहेतं !
थोडक्यात लिहिली असल्याने वाचतांना
लोकांना बरे वाटत असावे वाटतं आहे मला !
माझी अमेरिका यात्रा तीनदा आहे हायट्रीक आहे !

IMG_20130518_102249

STARBUCKS . COFFEE .

STARBUCKS . COFFEE .

कॉफी चे हॉटेल .

येथे चहा पण मिळतो सोडा, कोकाकोला पेय मिळतात .
तसेच खाण्यासाठी केक चे प्रकार मिळतात .

मुख्य थंड गार बर्फ असेलेली कॉफी पण मिळते

आम्ही येथे गरम कॉफी घेतली आहे वेलदोडा घातलेली कॉफी
चव एकदम चांगली वाटली आहे . तसेच केक पण घेतली आहे
सोडा पण बर्फ घालून घेतला आहे

मी गरम वेलदोडा ची कॉफी घेतली आहे व केक खाल्ली आहे .

आतं हॉटेल मध्ये पण बसता येते कोणी कोणी संगणक काम
करतं बसतात .

आम्ही बाहेर मांडणी होती तेथे बसलो व थोडी संध्याकाळ असल्याने
बाहेर बसण्यास मोकळी हवा खाण्यास चांगले वाटले तेंव्हा !

काही तरी फिरणे खाणे पिणे बदल बरा वाटतो
घरी किती हि वेलदोडे घालून कॉफी प्यालो तरी

हॉटेल ची आरामात बसून गरम कोफी पिण्याची मजा वेगळी आहे असते.

IMG_20130616_203834

लिखाण अमेरिका

                                                        ॐ
लिखाण अमेरिका
मी ह्या70 / ७० सत्तर वय मध्ये संगणक शिकले आहे व मराठी लिहिता येते
हे फार महत्वाच आहे तरी मला वाटतं मला इंग्रजी आले असते तर
माज्हे सर्व लिखाण इंग्रजी वाचणारे वाचतील व भरपूर माहिती सर्वां ना
मी लिहिलेली आवडली असती .
मी KOLEJA मध्ये गेलेली आहे पण इंग्रजी शब्द चं येत नाहीत पाथ होत
नाहीत ह्यामुळे जरा इंग्रजी यावयाला हवे वाटतं
आमच्या कोल्हापुर येथे ब्यंक मध्ये पण PHORMA मराठी भारतात
आजी १ एक आहे का ९ नऊ आहे असे विचारता मजा आहे बोलतांना !
थोडसं लिखाण बाळबोध आहे असे मला वाटते पण जे पाहिले ते लिहिले आहे .


अगदी पूर्वी मातीत लिखाण करीत असत.टाक दऊत मध्ये लिखाण असे
पाटी पेन्सिल लिखाण असे कागद पेन लिखाण असे कागद बॉल पेन लिखाण असे
वही तयार असे पुस्तक तयार असे

आता संगणक मध्ये लिखाण केले जात आहे ट्याब मध्ये लिखान पण करतात
फोन मध्ये पण लिखाण करतात
किती शिकावे तेवढे कमी चं आहे !

सगळे जन पुरुष स्त्री यलहान मुले विमान ह्यात बसतात

Helicopter मध्ये सहसा कोणी बसून प्रवास अथवा मजा करत
नाहीत मंत्री शिकणारे विध्यार्थि व शिक्षक असतात

अमेरिका येथे Helicopter मध्ये बसून मजा व नवीन अनुभव घेतला
आहे मी !

IMG_20130605_175148

कामं

कामं

स्वत: कोणतं ही कामं करण्यास घेतले तर ते पटकन येतनाही
किती आपण मोठे झालो तरी

मला विळी ने भाजी चिरायची व बसून काम करायची संवय पण
आपण मी उभी राहून सुरी ने एका हातात बाजुला भाजी घेउन सुरी ने
चिरणे याची उभे राहून सवय केली तर ती पण सवय होते आरे आपल्याला
असे पण भाजी चिरायचे काम येते त्याचा एक आनंद उच्छाह असतो आपल्या
जवळ तो फार महत्व पूर्वक आहे

तसेच लोकरिचे विणकाम मोजून खांब घालणे टोपी करणे लोकरी चे फूल
करतांना किती प्रकारे खांब गोल केले तर फुल तयार मोजून करणे हयात
अभ्यास व बसने असते ते फुल तयार केले कि हो आले कि मला असे वाटणे
महत्व आहे

मी मराठी तून लिखान करून संगणक मध्ये ब्लॉग करत आहे हे प्रथम अवघड होते
पण आता इतकी सवय केली कि गोडी व भरपूर माहिती लिहावी वाटते असे फार
महत्व पूर्वक आहे

किनाये हि काम लगेच येत नाही खूप वेळ काळ जातो पण आले कि त्याचा
त्यांचा आनंद तृप्तता महत्व पूर्वक आहे

कोणी म्हणेल P . H . D . करा पण ते शक्य नाही त्यासाठी मुळात मोठ्ठा
अभ्यास करावा लाहतो पण मघ्यम व्यवहार कामं मध्ये याचा आपल्या

नक्की चं हाय सं वाटणार आपल्याला काहीं कामं केल्या चं !

कामं पूर्ण केल्या चा आनंद स्वत: घ्यावा मस्त वाटतं असतं !

 

IMG_20130616_091758 IMG_20130620_121535

ब्लॉग पोस्ट 1 , 3 0 3 ( १ , ३०३ )

                                    ॐ
दिनांक तारिख 26 (6) 2013 साल ला २६ (६) २०१३ ला
वसुधालय ब्लॉग पोस्ट 1 , 3 0 3 ( १ , ३०३ )
एक हजार , तीनशे तीन वां ब्लॉग पोस्ट होतं आहे
अमेरिका येथील माहिती लिहिली आहे
विचार पाककृती लिहिली आहे
आपण सार्वजन ब्लॉग वाचन करतातं प्रतिक्रिया देतातं Like करतातं
मला मना पासून छान वाटतं आहे व अजून जेवढे वाचन होईल ते मी
लिहिण्याचा प्रयत्न करीन
भेटी  1 3 3 , 5 3 2 / १ ३ ३ ५ ३ २  एक लाख ,तेहतीस हजार पाचशे बत्तीस
प्रतिक्रिया  6 0 8 / ६  ०   ८   सहाशे आठ
Like
2 0 0 / २ ० ०  दोनशे
                ॐ
धंयवाद ! धन्यवाद आभारी आहे मी !

चर्च अमेरिका

                                                                     ॐ
अमेरिका येथील चर्च
 कार मधून फिरतांना अमेरिका येथे कोपरा कोपरा
येथे चर्च आहेत आम्ही नेहमी ज्या बागेतं फिरतो येथे
हि दोन चर्च आहेत
अमेरिका येथील चर्च पाहिले की येशू ची आठवण येते !
मी येशू बध्दल बद्दल बरीच माहिती माझ्या ब्लॉग मध्ये
लिहिली आहे या साठी मला एक येशू बद्दल आपुलकी आदर
व आपण येशू ह्या निमित्त दर्शन अमेरिका येथे घ्यावे असे
सारखे माझ्या मनांत असे व एकदा थांबून !
चर्च दर्शन घेतले आहे येथे येथील लोक प्रार्थना च्या वेळी आले तरी
चालेल असे म्हणाले
प्राध्यापक R .R . केळकर यांचे येशू बद्दल चे लिखाण पण मी वाचले आहे
सर्व मनांत आले व मी आपण येशू चे दर्शन चर्च ह्या पुढे ऊभे राहून वंदन
नमस्कार करावा ही माझी इच्छा
पुरी केली अमेरिका येथे !

IMG_20130603_201043IMG_20130603_200922

Chines Tonight Manchuian !

Chinese Tonight
Manchurian

पनीर चौकोणी असतात ते पाकिट मिळतात
पनीर ते फ्रिज मध्ये ठेवतात पाहिजे तेवढे
काढता येतात

भारत मध्ये पण पनीर पाकिट मिळतात

कांदा लांब एक चिरला कापला लाल tamyaato दोन घेतले
लांब चिरले ढोभळी हिरवी मिरची एक घेतली लांब चिरली
तेल मध्ये पनीर चौकोण घालून परतून घेतले कढईत
गयास पेटवून धुतलेले भाजी कापलेले घातले व परत सर्व
परतून घेतले मसाला घातला छान पनीर मंच्युरी तयार केली आहे
भात बरोबर खाल्ली आहे

Chines Tonight Manchurian !

IMG_20130609_130354 IMG_20130609_125111 IMG_20130609_130049

विमान याचे प्रदर्शन

 विमान याचे प्रदर्शन
अमेरिका येथे बागेत फिरतांना तेथे नेहमी लिहिलेले असते
 किती तारिख ला विमान प्रदर्शन आहे शनिवार ला असते नेहमी
आमच्या घर कार पासून एक तास अंतर लागते खूप मोठे
मैदान आहे विमान कसे तयार करतात Helicopter कसे
तयार करतात
सीट पट्टा लावण्याची जागा विमान येथे ब्याग ठेवण्या ची जागा
पायलट यांची सिट सर्व विमान येथे आत जाऊन पाहण्यास मिळते
तेथे माहिती देणारे पण असतात Come back again आम्हाला म्हणतात
घरी बसायला कोणी आले तर परत या असे आपण म्हणतो
तसे येथे Mall व कोठे हि फिरतांना म्हणतात
मिलट्री चे पण येथे विमान आम्ही पाहिली आहेत काही Helicopter
उडतांना पाहिली आहेत उतरतांना पाहिली आहे
हे सर्व मोफत आहे पण लोक वेळ काढून माहिती व मजा साठी खूप लोक येतात .
IMG_20130601_132631 IMG_20130601_134546

लोकर याची फूलं

लोकर याची फूलं

प्रथम चार साखळी करुण घेतले आहे शेवट च्या साखळी खांब घातला आहे
गोल केले आहे
सर्व दोरा सुई त न घेता केले आहे गोल मध्ये दहा 10 / १०
खांब घातले आहे चार साखळी करून दहा खांब मधून सुइ दोरा घेऊन काढली
बंद केले असे सहा वेळा केले
चार सखळीत दोन चा खांब घातला व दोरा घेऊन तीन हि चा एक खांब घातला
नंतर दोरा घेऊन दोन एक असा खाब घातला तीन खांब चार खांब घातल्र परत
दोरा घेऊन तीन याचा एक खांब घातला व दोरा न घेऊन एक खांब घातला व
शेवट चा एक खांब सुरु केलेल्या गोल मधून खांब घातला असे सहा फूलं तयार
केले आहेत

परत चार साक्खाळी घेऊन सहा बाजू केल्या आहेत दोन दां डबल फूलं दिसत आहेत

परत काही फुलं मध्ये साखळी च्या मागच्या दोरा मध्ये विणून डबल फुलं केले आहे

सहा पाकळ्या असलेले लोकर याचेफूलं विणले आहेत तयार केले आहेत .

 

IMG_20130616_091758

अमेरिका येथील Theater

अमेरिका येथील Theater
थियेटर

आमच्या घरापासून कार ने जाण्यास अर्धा तास लागतो
तिकीट लगेच मिळतात थियेटर छोट आहे पडदा पण लहान आहे

बाहेरील बाजु परिसर मोठा आहे तेथे कोकाकोला व खाण्यास मिळते
छोटी वस्तु घेण्याचे दुकान आहेखाणे व बसण्या साठी खुर्ची टेबल व बाक आहेत
बाहेर च्या बाजूस toilet ची सोय आहे

आम्ही जवानी दिवानी हिंदी सिनेमा पाहिला आहे दोघा हि कपूर चं आहेत
चष्मा मुळे जुनं व मोठी दिसते

माझ्या वय ह्या मूळे प्रेम किती भांडण आहेत आपूलकी वाटत नाही
हिमालय झेंडा पर्यंत गेलेले दाखविले आहे

असे म्हणतात स्टेज करतात व दाखवितात खरं हि जात असतील
माहित नाही

मी राज कपूर यांचे चेंबूर येथील बाहेर चे आवार पाहिले आहे

खुप पूर्वी माझ्या लग्न लग्न आधी पाहिले असणारं

बदल फिरणे झाले एवढं महत्व !

           ॐ
अमेरिका येथे जवानी दिवानी सिनेमा खूप सर्वांना आवडला आहे
खूप दिवस चालला आहे

 

IMG_20130602_144052 IMG_20130602_143942 IMG_20130602_143812

बैल

                           ॐ
दिनांक तारिख 23 जून ( 6 ) 2013 साल ला
वट पौर्णिमा आहे
वड झाड याची पूजा करतात फांदी घेऊन पण
वड झाड याची पूजा करतात
कोल्हापुर येथे बैल यांची पूजा करतात कोल्हापूर येथे
आधीच खुप पाऊस झालेला असतो पेरणी चे काम नांगरणे
झालेले असते म्हणून कोल्हापुर येथे वट पौर्णिमा ला चं बैल
यांची पूजा करतात
कांही ठिकाणी पाऊस ऊशिरा पडतो व त्यामुळे पेरणी चे काम बैल
यांनी शेती नांगरणे खत पेरणी ऊशिरा असते त्यासाठी बैल याची पूजा
श्रावण अमावास्या पोळा याला करतात
मी कोल्हापुर येथे माती यांची बैल विकत घेते व वड व बैल यांची पूजा करते
आता मी अमेरिका येथे आहे अमेरिका येथे सर्व काम मशीन याने असतात
शेती काम पण शेती याने चं असणारा !
 पण गम्मत मजा आमच्या घरातं बैल गाडी आहे त्यात माणूस पण आहे
किती भारत येथील बैल गाडी जपून जपणूक करून विकत घेतली आहे
मन याची ठेवणं आहे
मी ते बैल याची पूजा नाही पण हात जडून नमस्कार केला आहे करता आहे .
झाली वट पौर्णिमा व वड व बैल यांची पूजा
  IMG_20130620_121547  IMG_20130619_171545IMG_20130619_203617

Walmart *

Walmart *

जनरल ष्टोर ! वॉल मार्ट

जनरल ष्टोर मॉल मध्ये घड्याळ, क्यामेरा, फोन मोबाईल फोन
नेकलेस, ड्रेस असे बरेच साहित्य मिळते

घड्याळ याचा सेल पण मिळतात येथे दुरुस्त करूनकांही हि मिळत नाही
खराब झाल्यास टाकून द्यावे लागते

मी माझे घड्याळ याचा सेल Walmart मध्ये घेतला आहे .
सर्व कांही आहे क्यामेरा आहे घड्याळ आहे काय घ्यावे
विमान मध्ये घड्याळ वेळ लागते अमेरिका वेळ वेगळी व भारत
वेळ वेगळी घड्याळ असलेले चांगले असते मी प्रवास मध्ये घड्याळ
वापरते S .T. त पण रात्री किती बाजले भारत मध्ये बघावे लागते
गाणगापूर ला जातांना S . T . त घड्याळ लागते 4 / ४ चार वाजतां
S .T गाणगापूर येथे पोहचते व कोल्हापूर ला येतांना 3 /३ तीन वाजतां
S .T . येते वेळ पाहिली कि बरे वाटते

नेमका माझा घड्याळ याचा सेल अमेरिका येथे संपला आहे .
विमान मध्ये घड्याळ लागेल मी आमच्या घर च्याम्नी सेल बदलून
दिला आहे

Walmatr वॉल मार्ट मध्ये !

IMG_20130616_162756 IMG_20130616_161557

अमेरका येथील माझे राहणे

                                                                                                   ॐ

अमेरका येथील माझे राहणे
अमेरिका मी क्रिया करते देवपूजा करते वेळेत जेवण करते
झोप पण व्यवस्थित घेते .
फिरायला जाते मॉल मध्ये फिरते
मला सर्वजन समजतात आई आहे !
भारत तेथून आली आहे हे सर्वांच्या लक्षात येते मी .
मला येथे कोणी ही shehyamda करत नाहीत घराच्या बरोबर
फिरतांना हाय ! म्हणतात . मी पण आदराने त्यांना हाय म्हणते .
देऊळ येथे आरती हातात देतात प्रसाद देतात घरच्यांच्या ओळखी चे
मला नमस्कार म्हणातात . देश वेगळा असला तरी आत्मियता येथे आहे
मी माझे राहणे पण साडी भारत सारखी ठेवली आहे हे पण येथे मला
पाहून छान वाटतं असणारं
ह्या वय 70 / ७ ०  सत्तर वय आहे तरी व्यवस्थित चालणे कार मध्ये बसणे
व ब्लॉग साठी माहिती लिहिणे व प्रत्यक्ष स्वत : चे फोटो घालणे व ब्लॉग
करणे हे एक आवड काम छंद झाला आहे ह्या वय याला एवढे फोटो काढणे
कठीन आहे पण मी मनानं सर्व लिखाणं व फोटो काढून घेतले आहेत
आमच्या घरातील पण उच्छा ह याने माहिती दिली आहे व माझे फोटो काढले
आहेत .
मी आता ह्या प्रकारे राहत आहे ते राहणे वय दिसणे आहे सर्व ब्लॉग मध्ये आहे .
कोल्हापूर येथे देऊळ येथे एकमेकीना कुंकू लावावयाची पध्दत पद्दत आहे
मी नेहमी पहिल्या पेक्षा कमी देऊळ येथे जाते ह्यासाठी मी माझे राहणे
आता आहे असे ठेवले आहे
अमेरिका व कोठे हि गेल तर मी ह्या प्रकारे राहत आहे मुले नवीन
रागावली आता काही बोलत नाहीत .
एवढा सांगायचे आहे ब्लॉग मध्ये पण मी एवढे फोटो दिले आहेत
हे महत्व आहे
अमेरिका येथील वास्तव येथे जेवढे अन्न असेल तेवढे होईल !


काही वेळेला वाटतं आपल्या कोल्हापूर घरी
जाऊन राहूं ! पडूं !

Frisbee तबडकी

                                      ॐ
Frisbee  तबडकी
आम्ही ज्या बाग मध्ये फिरायला जातो येथे खूप मोठ्ठ
 हिरवं गार मैदान आहे आधी मी पुष्कर तबडकी खेळायाला
सुरुवात केली मी एकदा तबडकी पकडली मजा आली
आम्ही तबडकी खेळतो पाहून भारत मधील पुष्कर च्या बरोबर चे व
लहान दहा बारा वर्ष असलेला मुलगा पण आमच्या बरोबर खेळण्यास आले
एकदम चार जण जमलो माझ्या पण नियमित तबडकी टाकली आहे
मी तीन 3 / ३ वेळा पकडली आहे मस्त वाटलं मला अर्धा पाऊण तास खेळलो
असणारं मला पकडता आली तबडकी याचे चं प्रथम खेळून हे चं महत्व
तसे लांब लाबं होते सर्व जण पण खूप मजा आली नवीन खेळ
Frisbee चा खेळतांना

बाग येथील सिनेमा

बाग येथील सिनेमा

आम्ही नेहमी ज्या बाग येथे फिरायला जातो तेथे
शनिवार ला रात्री 9 / ९ नऊ वाजता सिनामा पाहिला आहे

मोकळ्या हवेत गवत असलेल्या जागी बसून सिनेमा पाहिला आहे
चौकोन करून सिनेमा दाखवितात .
आपआपली सतरंजी चादर खुर्ची जे पाहिजे ते आणतात येताना खाण्यासाठी
पण आणतात
वगवत मध्येबसून मोकळी हवा मध्ये बसतात हे महत्व आहे चांदण पण असते
फार गरम नाही थंडी पण नाही मोकळ्या हवा मिळते व बरेच लोकात मजा येते सिनेमा
पाहण्यास

प्राणी यांचा सिनेमा दाखविला आहे वाघ याचा आफ्रिका येथे वाढ दिवस असतो ते नंतर
न्यूयार्क ला कसे येतात पोलिस प्राणी आहेत त्यांना पकड्या साठी कसे धावतात पाळतात
असे दाखविले आहे पैसे मिळविण्या साठी जुगार खेळतात हरतात सर्कस साठी इंग्लड ला जातात
व नंतर न्यूयार्क ला जातात

बस मध्ये बसतात रेल्वेत बसतात Helicopter मध्ये बसतात मजा वाटली बघतांना
रेल्वे धूर इंजिन दाखविले आहे

आम्ही चादर घरऊन गेलो होतो लांब पाय करून बसलो गवत स्वच्छ आहे डास चिलटे
कांही चावले नाही

तेथे खाण्यास काही हवे असल्यास बस सारख्या गाड्या असतात
आम्ही आयस्क्रीम खाल्ले आहे मस्त बदल व मोकळ्या हवेत बसायला मिळाले
व आजू बाजूस लोक परिवार असल्याने छान वाटले आहे

मोकळ्या गवत मध्ये बसून सिनेमा पाहण्यास !

IMG_20130615_210404

पेय

                                                           ॐ
पेय
पेय वाचून एकदम धस्स झाले असणारं !
पेय दारु कोकाकोला सारखे नाही तर फळं याचे सरबत व ज्यूस
याचे पेय आहेत
आमच्या घरी येथे पण कोणी दारू मांसाहारी पदार्थ खातं नाहीत हे
अमेरिका येथे राहून ही खाणे पिणे स्वच्छ तब्येती ला मनाला
पटणारे वाटणारे शोभणारे आहे
Granberry Pomegranete डाळींब याचे पेय आहे ते पितात.
Tropicana PURE PREMIUM ऑरेन्ज संत्र याचे पेय पितातं
R . W . KNUDSEN Prune Juice कोकम पेय हे सर्व तारीख
पाहून मॉल मध्ये बाटल्या मिळतात .
तसेच घरी मशीन मध्ये पण फळं याचा ज्यूस करतात. येथे पण
फळं मिळतात खरबूज पपई संत्र कलिंगड याचे पण घरी ज्यूस बनवतात व
पितात काही वेळेला नुसते फळं पण खातात
चहा रोज सकाळ व दुपार याला पितात
कॉफी प्रमाण कमी आहे नेहमी सारखा साखर चहा पाणी मध्ये उकळून
गरम दूध घालून चहा पितात
 येथे घरातं स्वंयपाक मध्ये पण रोज साखर व गूळ घातला जात नाही गोड काय ते
खाल्ले जाते ह्यासाठी साखर shugara प्रमाण व्यवस्थित आहे राहत आहे राहते
नियमीत झोप व्यायाम मी पण चालणे येथे करतं आहे नियमीत क्रिया पूजा
सर्व व्यवस्थित असते माझे पण ह्यासाठी तब्येत नीट आहे सर्वांची !
भारत मध्ये पण दारू सोडा तंबाखू खाऊ नका सिगारेट बंद करा असे नियमित
बातमी फलक आहेत सवय बंद करणे आवघड आहे येथे आता अमेरिका येथे
पूर्वी पेक्षा सिगारेट चे प्रमाण दिसत नाही नाही चं सिगारेट दिसत चं नाही
मागच्या वेळेला स्त्री पण सिगारेट ओढतांना पाहिल्या आहेत .
वाटत अमेरिका देश दारू सिगारेट मांस पदार्थ आमच्या घरातं असणार !
पण अजिबात नाही हे मी मुद्दाम मुद्दाम लिहितं आहे .
घरातील सर्वाचे अभिनंदन !
IMG_20130531_201924

Father’s Day

               ॐ

Father  s ‘ Day
ल ला फादर्स ‘डे झाला १६ / 16 जून ( 6 ) 2013 साल आहे
एक भक्त यांनी कविता केली आहे त्याचा अर्थ मी लिहित आहे
कविता ईंग्रजी तं आहे
आई मुलाला जन्म देते
वडिल बाप मुलाला शरीर देतो
पण गुरुं दिशा दाखवितो मोठा करतो
विद्दा देतो
मला सगळी कडे गुरुं च दिसतातं
मागे पाहिले तर गुरुं पुढे पाहिले तर गुरुं
आजुबाजुला गुरुं चं दिसतातं
झोपेतं गुरुं चं दिसतातं
माझा श्र्वास उच्छवास हा पण गुरुं चं आहे
मी जो पर्यंत श्र्वास व उच्छवास घेतो घेईन
ते गुरुं चा चं राहणार आहे
मरतांना पण मी श्र्वास व उच्छवास घेईन तो
गुरुं चा चं राहणार आहे
मी हेच Father’s  Day मानतो !

MAATAAJIM


S r I A u r o b i n d o

MAATAAJIM

ASHRAM

mother

मेथी पराठा रोल गुंडाळी

मेथी पराठा रोल गुंडाळी
अमेरिका तेथे फ्रिज मध्ये ठेवण्यासाठि तयार मेथी पराठे मिळतात
ते बरेच दिवस फ्रिज मध्ये राहतात सारखं भाजी पोळी खाऊन कंटाला
आला की मेथी पराठा घ्यावयाचा गरम मायक्रोव्हव मध्ये गरम करायचा
टम्याटो स्यलेड हिरवा फ्लावर ब्रोकली गाजर कांदा चिरून सर्व चिरून घ्यावयाचे
पराठा ला तुप लावयाचे व सर्व भाजी ठेवून रोल करून खावयाचे
मेथी पराठा रोल तयार केला आहे कच्च व ताज भाजी खाली जाते व तरुण असल्याने
चव व पोट भर व वेगळे असे येथील घरचे कधीतरी खातात मी अर्धा रोल खाल्ला आहे
तसेच मनपाव मध्ये मऊ असल्याने व थोडे भाजी असल्याने स्यांडविच मी खाल्ले आहे
बदल व पचण्यास हलके असते आहे थोडे खाल्ले तर चालते पोट पण भरते बदल चवं
सर्व ब्रेड   भाजी स्यांडवीज मध्ये पोस्टीक पदार्थ खाल्ले आहेत
IMG_20130519_094936

सौ विभूती

 ॐ
सौ विभूती
20 जून ( 6 ) 2013 साल ला
          तुझा  वाढ दिवस आहे
 यंदा मी तुला अमेरिका येथून
      शुभेच्छा देत आहे
किती मनाला वेगळ वाटतं आहे माझ्या !
परत तुला वाढ दिवस च्या शुभेच्छा !
IMG_20130616_111235

श्रीसाईंचे सत्य चरित्र

श्रीसाईंचे सत्य चरित्र

कै. गो. र. दाभोळकर विरचित ‘ श्री साईसच्चरित ‘

या मूळ पद्दात्मक ग्रथांचा गद्द – भाष्यानुवाद

लेखक
स्व. ले . कर्नल मु.ब. निंबाळकर यांचे पुस्तक आहे

मी ते वाचले आहे

ते म्हणतात सद्गुरू वर विश्वास ठेवला तर संसार चांगला होतो .
अन्नदान कसे श्रेष्ट आहे हे सांगितले आहे पूर्वी सारखे कांडून दळून
करु नका पण जर कोणी दारात अतिथी आल्यास त्यांना जेवण देता
पाठवु नका आधी आपण काय खातो ते देवा पुढे अथवा कोणाला तरी
देऊन खावे

आपले इंद्रिय घोडया सारखे आहेत लगाम घालून थांबवता यावयाला हवे

कोणी आत्महत्या केली तर पुढच्या जन्मी त्याचे राहिलेले पाप कर्म त्याला
भोगावे लागते
कोणाच्या मनांत काय आहे ते श्री साईं बाबा ओळखत असत एकदा एका बाईं च्या
घरी श्री साईं बाबा यांना देण्यास काहि नव्हते एक खाल्लेला पेढा होता तो त्यांनी मुला
ला सांगितले हा पेढा दे तीन चार दिवस झाले मुलगा विसरला मग श्री साईं बाबा निं त्याला
विचारले घरून काहि देण्यास सांगितले का त्याने लगेच घर गाठले व पेढा होता तसा दिला
तो खाल्लेला पेढा श्री साईं बाबा निं खाल्ला भरपूर असे लिहिले आहे

वाघ आजारी होता त्याला शिरडी येथे आणले व वाघ याला श्री साईं बाबा नि वेदना आपल्या
डोळ्या त घेऊन बरे केले पण थोड्या वेळाने तो वाघ मरण पावला रानटी प्राणि वाघ पण
श्री साईं बाबा यांचे दर्शन घे ऊ न मरण पावला

आम्हाला श्री गोंदवलेकर महाराज ब्रह्मचैतन्य महाराज यांचे संसारात खुप अनुभव
प्रश्र्न सुटलेले आले आहेत

श्री साईं चे चरित्र लेखक कै मुकुंद राव बळवंत निंबाळकर कर्नल आहेत होते लष्करी
सेवा असून त्यांनी श्री साईं बाबा यांच्या बद्दल लिखाण केले आहे

मी शिरडी येथे साईं बाबा यांचे दर्शन मदिंर मज्जिद कांही असो मी पाहिले आहे.

श्री साई बाबा यांना माझा हात जोडून पूर्ण नमस्कार !

मी हे पुस्तक अमेरिका येथे घरात वाचले आहे !

IMG_20130612_171556 IMG_20130612_171653

छोले

                                                          ॐ
छोले
छोले ऊसळी चा खाद्द पदार्थ आहे छोले जाड मोठे हरबरे वाटाणे आहेत
हे सर्वांना आता माहित आहेत जास्त करून गुजराथ दिल्ली येथे छोले
ऊसळ करतात.मराठवाडा  व पुणे मुंबई कोल्हापूर येथे हिरवे पिवळे हरबरा
हरबरे असतात
त्याचा चं छोले खाद्द पदार्थ आहे हल्ली सार्वजन छोले पुरी बरोबर खातात
छोले पाव किलो घेतले आहे पाणी ह्यात रात्र दिवस भिजत ठेवले आहेत बटाटा पण घातला आहे

 बारीक लांब फोडी केल्या आहेत छोले शिजतांना घातला आहे
सकाळी पाणी ह्यातून बाजुला काढले आहेत कांदा लाल टम्याटो बारीक
चिरले आहे लसून पाकळ्या पास सहा घेतल्या आहेतमिक्सर मधून बारीक केले आहे
कुकर मध्ये तेल मोहरी याची फोडणी केली आहे त्यात बारीक केलेले कांदा टम्याटो लसून
सर्व घातले आहे सर्व थोड्या वेळ शिजविले आहे भिजलेले छोले घातले आहे त्यात मसाला
मध्ये मीठ थोडे तिखट घातले आहे
 M D H Chana masala चा मसाला घातला आहे
एम डी एच चा चना मसाला घातला आहे
थोडे पाणी घातले आहे कुकर ला झाकण लावले आहे चार 4 / ४ शिट्या दिल्या आहेत
मस्त छोले व मसाला उसळ तयार झाली आहे केली आहे
पोळी पुरी बरोबर पोटं भर खातात आम्ही फुलके बरोबर छोले उसळ खाल्ली आहे
M D H  Chana masala मसालाची चंव व कुकर मध्ये छोले मस्त शिजल्याने
पांढरे वाटाणे छोले उसळ खाण्यास मजा आली . ! आहे
IMG_20130530_132343

अमेरिका येथील घरं

अमेरिका येथील घरं
फ्ल्यट आहेत बंगला टाईप आहेत
येथे पुढील बाजूला विटा दिसतातं ते रंगवत नाहीत
आतील बाजू ला रंग देतातं लाकडी घर असतात थोडे
सिमेंट पण घर असतात एअर कंदिषण साठि खोलीत
चौकोनी जाळ्या असतातं व पाइप पण असतातं
येथे कांही भाग स्टेट मध्ये बर्प्ह पडतो व खूप चं थडी असते
ह्या साठि प्रत्येक घरातं फायर प्लेस आगीची जागा असते
लाकडी फर्निचर असते भांडी कपडे ओव्हन सर्व थेवन्या साठि
जागा असते
हे सर्व आवश्यक आहे अमेरिका येथे
बंगला च्या बाहेर सायप्रस ची झाडं च जास्त आहेत .मागे काम्पाऊड असते
ह्या सायप्रस झादं याचे लाकडी फळा यांचे पण कंपाऊड असते
कार गाडी ठेवण्या करता ग्यारेज असते ते ग्यारेज लाईट चे बटन दाबून उघडते
कार मध्ये घरी येतांना कार मध्ये बटन दाबले कि ग्यारज चे दार उघडते सर्व मशीन
याने बसल्या बसल्या कामं केले जाते
बंगला च्या पुढे कार गाडी आत येण्या करता सिमेंटा लावलेले असते बाकी ठिकाणी
गवतं झाडं फुलं लावण्या चि जागा असते गवत घरी पण महिना तं एकदा दोनदा
काढावे लागते सरकार चे लोक पण काढतात dolar ध्यावे लागतात आमच्या घर चे
घरी सर्व काम करतातं
कोठे आग लागली तर सरकार ने कांही अंतर अंतरा वर मोजून फायर हायट्रंट बसविले
असते आहेत.
सोलर दिवे बगला भोवती कोणी कोणी हौस ह्यासाठी लावातातं सूर्य पासून ह्या दिवा यांना
उर्जा मिळतं असते दिवे मॉल मध्ये मिळतात

एरंड याचे झाडं प्रत्येक बंबाला पुढे असते

                      ॐ
पोस्ट मन ची ड्राव्हर चे कार याचे चाक उजव्या बाजुला असते
घरातील नंबर डाव्या बाजूने विषम असतात व उजव्या बाजूने
समा असतात
येथे लाईट चे बटन उलटे असते वर केले तर बंद होते व खाली केले
तर चालु होते दिवस रात्र याच्या फरक आहे करता असे सोय असणारं
लाईट तारा किंवा केबल च्या तारा कोठे हि रस्ता त दिसत नाहीत
बंगला भोवती सिमेंट चा बॉक्स असतो .
अमेरिका येथे कार draavhyvara डावा बाजूने कार चालावितातं माहित आअहे सर्वांना
मी माहिती देत आहे सर्व माहिती मी जरी लिहितं असले तरी घरातले साम्गातातं मात्र मी चं
माहीती लक्षात ठेवून लिहितं आहे
पोस्ट मन मात्र बाजूने कार चालवित असतातं
येथे कार थांबवून आपल्या पोस्ट पेटी तं काय पत्र आहे बघतात व कार मधून चं पत्र
काढतात
सर्व बसून एका सर्व कामं करण्याची पध्दत आहे रीत आहे येथे जेष्ठ लोक पण
पुरुष महिला कार चालवितात .
एवढं सर्व एकदम मिळतं नाही आधी मित्र मध्ये राहतात नंतर फ्यट मध्ये राहतात
नंतरबंगला घेतात कार पण मित्रात मिळून असते नंतर ग्यरेज मध्ये दोन कार येतातं
आमच्या घर चे असे चं मोठे झालेले आहेत .
सर्व अमेरिका यांना शुभेच्छा व अभिनंदन !
IMG_20130526_111201 IMG_20130526_213624 IMG_20130526_214144

बाग

                                                                             ॐ
बाग
 
आमच्या घरा जवळ चं बाग आहे तरी पण कार गाडी याने जावे लागते
येथे कोणी चालत चं नाही कोल्हापूर येथे सहज गावातं चालतं पूर्वी मी
जात असे
 
या बाग मध्ये तळ आहे कारंज आहे गोल फिरण्या सारखे आहेत येथे शुध्द हवा व
फिरणे साठि लोकं येतात.मोठी मोठी झाड आहत त्यात त्यात दिवा याचा माळा आहेत
छोटसं हॉटेल आहे
 
येथे मशीन याने व्यायाम करण्यासाठी व गोल एक राऊंड आहे तो सहा फेरा मारल्या नंतर
एक मैल होतो त्याप्रमाणे तो गोल भर फिरतात मी पण ह्या गोल मध्ये फिरले आहे
 
येथे तळ आहे बदक आहेत कारंजं आहे कोणी मोकळ्या हवेत फिरतात तर कोणी आतल्या
गोल मध्ये फिरातातं
 
बास्केट बॉल खेळ आहे लहान मुले व्यायाम करतात
 
येथे दोन चार दिवस झाले की पाऊस पडत असतो त्यामुळे
मैदान किंवा मोकळी जागा तं व्यायाम किंवा खेळ खेळ तां येत नाही
 
आम्ही बरेचं वेळा ह्या बागेत जातो .
 
 

Stone Mountain Park

Stone Mountain Park

200 / २०० दोनशे वर्ष पूर्वी दोन देश अमेरिका वेगळे देश होते

उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका
लढाई झाली युध्द झाले व उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका एकत्र
अमेरिका एकच झाली आहे

त्यावेळा जे सैनिक लढले ते G .A . जोर्जीया स्टेट मधील आहेत

5 मार्च ( 3 ) 1972 साल ला सैनिक हे कोरलेले आहे

जे सैनिक कोरलेले आहेत
त्याचा आकार तीन ३ / 3 एकर आहे

सैनिक यांची नावं

( 1 )President Jefferson( 2 ) Davis and Generals Robert E.Lee and Thomas J. ( 3 ) “Stonewall” Jackson

( 1 ) राष्ट्रपति जेफ्रेसॉन ( 2 ) मिलट्री चे जनरल डेविस रॉबर्ट ई . ( 3 ) मिलट्री चे जनरल स्टोन वॉल जक्सन .

असे केरलेले सैनिक यांची नावं आहेत

मी माहिती विचारून मी स्वत : लिहितं आहे

त्याचे एका ठिकाणी डोंगर ह्यात घोड्यावर बसून त्यांचे पुतळे केले आहेत
एका चं दगड मध्ये तीन पुतळे घोड्यावर बसलेले व एकच डोंगर असलेले
तीन सैनिक घोड्यावर बसलेले कोरलेले आहेत .

जे सैनिक कोरलेले आहेत त्याचा आकार तीन ३ / 3 एकर आहे

येथे बाग आहेत फूल पाणी दगड याचे झरे आहेत पुतळा आहे

तसेच काच कशा प्रकारे तयार करतात याचा कारखाना आहे

Stone M ountain P ark येथे आम्ही आयस्क्रिम खाल्ले आहे
साबुदाणा सारखे बारीक असे मिळते तसेच गोल गोल काडीला लावलेले
कापसा सारखे पण अमेरिका येथे मिळते गुड्डी आजी काय असे आहे

कोल्हापूर येथे सायकल वरुन विकण्या साठि दारा वरुण रस्त्यावरून
विकणारे जातात शाळा जवळ पण मिळते

दुकान आहेत काचयाचे साहित्य विकत घेता येते तसेच गोळ्या
याचे झाड तयार करून शोभे साठी तेवले आहे गोळ्या आपल्या विकत घेता
येतात तसेच तीन सैनिक असलेले T . SRT . टी शर्ट विकत घेता येतात
रात्री नऊ वाजता तेथे रोषणाइ गाणी गातात व
अमेरिका याचे राष्ट्रगीत गातात व कार्यक्रम पूर्ण करतात

मी अमेरिका यांचे राष्ट्रगीत ऐकले आहे !

अमेरिका येथील राष्ट्रगीत ऐकतांना
मी चप्पल काढून उभी राहिले आहे !

IMG_20130614_210133 IMG_20130614_210612

विचार

                                                         ॐ
विचार
माणूस लहान असतांना शिकतो वाटत झालं शिक्षण
मोठे होतांना घर समाज मध्ये तुम्ही हे करा मंत्र म्हणा
स्वंयपाक असा करा प्रत्येक याची चव वेगली असते कोणी
साखर घालून स्वंयपाक करतो तर कोणी बिन साखर याचा
करतो कोणी तेल वापरुन स्वंयपाक करतो तर कोणी बिन
तेल घालुन स्वम्यपाक करतो
कोणी नोकरी करून वेळ घालवतो पैसा मिळवितो कोणी घर काम
करून पैसे वाचवितो
जे आपण करतो ते दुसरा मनुष्य याला  शिकवितो शिकणे
हे सर्व परत शिकणे ह्यात चं असतं जो शिकवितो त्याचे ऐकले तर
ज्ञान ह्यात भर पडते .
मारले तर त्याचा काही उपयोग होत नाही
मराठी तं म्हण आहे मारले तर चटके फटके दिसतात बोलणे दिसत नाही
पण बोलणे ऐकले तर आत्म शुद्धी होते एवढं चं
IMG_20130531_190602

Kroger grocery shop

                                                                            ॐ
Kroger grocery shop
किराणा माल याचे दुकान
येथे काच सर्व ठेवले आहे काही फळ भाजी
मोठ्या लाकडी कपाट ह्यात मोकळ मध्ये लावलेले आहे
दुध काच च्या कपाट ह्यात आहे डबा चं प्लयेस्टीक चा डबा आहे
एक ग्यलन दुध आहे पावणे चार लिटर दुध आहे
येथे medicine औषध पण मिळतात
संत्र मोसंब सफरचंद डांळीब याचे जूस काचे च्या बाटलीतं मिळते
ब्रेड बिस्कीट खाध्य पदार्थ मिळतातं
सर्व दुकान eara एअर kamdishana कंडीशन आहेत
आतम जातांना काचं याचे दार आपण व सामान याची गाडी
घेतली की आपोआप दार उघडते सर्व mola मॉल मध्ये ह्याच प्रकार ची
सोय आहे . बाहेर पडतांना पण दार आपोआप उघडते
वाटत कात यंत्र मशिन लाईट याची सोय आहे
भारत मध्ये पंखा पण जास्त वेळ लावू शकत नाही
मे महिना तं किती वेळा व किती तास विज चं नसते
येथे एवढी विज कोठून येते .
माणूस आहे याची सवय करतो हि चं खरी माणूस याची ताकद आहे .
 IMG_20130522_113703 IMG_20130522_113617

लोकर याची चौकोनी पर्स

                                                                   ॐ
लोकर याची चौकोनी पर्स
क्रोसा ची सुई प्रथम साखळी विणून घेतली आहे दोरा सुई वर
न घेतासाखळी भर खांब घातले आहे
एक पर्स मध्ये विथभर साखळी केली आहे चार विथ विणकाम केले आहे
नंतरकाली लोकर याची बॉर्डर केली आहे त्याला दोन विथ साखळी केली आहे
चार खांब पर्यंत विणले आहे लोकरी च्या धागा यांनी विणले आहे शिवले आहे
दार वेगळे ठेवले आहे ही एका पर्स तयाराकेली आहे
दीड विथ साखळी विणली आहे त्यात क्रोसाच्या सुई ने सुई वर धागा न घेता विणले आहे
असे अडी चं विथाविणले आहे काळी लोकर याने बॉर्डर केली आहे काळा लोकर याने अडी चं
विथ साखळी केली आहे त्यातादिना ओळी केल्या आहेत मध्ये गोल विणून काळी बोर्डर लावुन
गोल फुल केले बंद क्रोसाच्या सुई ने विणला आहे हि दुसरी पर्स केली आहे
विथ भर साखळी करुन सुई वर दोरा घेतला आहे अडीच विथ विणले आहे दार ठेवले आहे ह्याला
बंद केला नाही चष्मा ठेवण्या साठी याचा उपयोग केला आहे
मस्त ३ तीन पर्स विणून लोकर याचा उपयोग केला आहे वेळ व उपयोगी पण आहे पर्स !
IMG_20130523_165631
IMG_20130523_165441 IMG_20130517_113145

WHOLE FOODS MARKET .

WHOLE FOODS
MARKET .

WHEAT MONTANA FRESH GEOUND FLOUR .

मॉल मध्ये रसायन द्रव न घालता धान्य फळ भाज्या मिळतात .
हे ह्या मॉल चे महत्व आहे

तसेच शेंगदाणे भाजलेले तयार बरणीत असतात ते आपण घेऊ
तेवढे घेऊन तेथे GRYAMDAR मशीन आहे तेथे बारीक करून घेता
येते आम्ही मी थोडे भाजलेले शेंगदाणे मिक्सर मध्ये घातले व अगदी पेस्ट
मलई सारखे करून घेतले आहे आते आम्ही वजन करून विकत घेतले आहे

तसेच तेथे गहू पण दळून घेता येतात आह्मी मी थोडे गहू GRYAAMDAR मध्ये
घातले व PLYASTIK च्या पिशवीत भरायला ठेवले तर

गिरणी त जसे पीठ दळून मिळते तसे मिळाले आहे व कणिक याचा वास कसा
येतो तसा वास पण गहू पीठ याला आला आहे मोल मध्ये

ते गहू पीठ ग्र्याम्र चे दळलेले पण आम्ही वजना करून विकत घेतले आहे व गहू पीठ
GRYAAMDARA च्या गहू पीठ याच्या फुलके केले आहेत

शेंगदाणे मलई चा ल्याष्टीक चा डबा व गहू हे सर्व रसायन द्रव न
घातलेले व मॉल मघ्ये चं Grinder मध्ये दळलेले याला फार

महत्व आहे व मजा रासायनिक द्रव न घातले गहू पीठ व शेंगदाणे मलई

अमेरिका येथे मिळते हे महत्व आहे .

भारत मध्ये Grinder मशीन घरी विकत घेण्या करता मिळते
पण मॉल मध्ये असे दळून देता नाहीत गिरणीतून तयार पीठ विकत
मिळते .

IMG_20130608_201429 IMG_20130608_203210

स्विमींग पोहणे

                                                                    ॐ
स्विमींग पोहणे
सोसायटी तं स्विमींग तलाव आहे आमच्या घराचे पोहायला नेहमी जातातं
मला येते का बघु व नवीन शिकले बघितले जाईल ह्यासाठि मी स्विमींग
पोहणे तलाव येथे घरातील लांब कपडे घालून गेले आहे
तेथे निळ पाणी आहे प्रथम मला भीती वाटली नाही पाय फरशी ला टेकतातं
पण जेव्हा मी साडे तीन फुट पाणी आहे तेथील कठडा याला हात लावले व
पाय सायकल सारखे चाववावयाला लागले तेंव्हा वाटले हात निसटला तर निघाला
तर पण मि घट्ट हात कठडा याला धरले दहा पधंरा वेळा पाय सायकल सारखे चालविले
भीति गेली तो पर्यत पण परत तेथे एक खांब आहे त्याला पकडून धरुन लांब याय केले
व पाणी व पाय खाली वर केले ते पण दहा पंधरा मिनिट केले आहे
नंतर नुसते दोन्ही हाताने पाणी बाजुला मागे मागे केले एका टोका पासून खांब यापासून
दुसरा खांब पर्यंत सात आठ वेळा केले नंतर पिशवी वर हात व कोपर दोन्ही ठेवले व नुसते
पाय मारले भीति वाटली हे फक्त चार पाच वेळा केले नंतर पाणी मागे मागे करुन परत कढडा
पर्यंत जाउन अआले हे माला आवडले व जमले
येथे पाणी पावणे चार फुट आहे पण मी साडे तीन फुट पाणी ह्यात पोहणे स्विमिंग केले आहे
सेवा मिळुन एक तास स्विमिंग केले आहे
ह्या वय याला माझा उच्छाह आहे व तब्येत निट आहे ह्यामूळे मला एवढे पोहणे स्विमिंग
करता आले आहे व आमच्या घरातील सर्वांनी शिकविले आहे त्यांना धंयवाद !धन्यवाद

एक्सलेटर – Escalator

                                                                      ॐ
एक्सलेटर Escalator
Escalator जिना जिना चढ उतार करण्याचे मशीन
विमानतळ मॉल सर्व ठिकाणी अमेरिका येथे एक्सलेटर वापरतात
इतकी सवय झाली असते कि सहज पाया आता टाकतात एक्सलेट
पायरी तं मी थोडी घाबरते पाया आतं गेला तर पायरी कडे नजरा देते
व पाया एक्सलेटर मध्ये बाहेर आतं करते बरोबर आमच्या घरातील असतात
चं मी चं माझ्या पध्दत तिने लक्ष देऊन एक्सलेटर मध्ये पाया आतं बाहेर
व्यवस्थित करते काही एक्सलेटर तर खूप चं लांब आहेत विमानतळ येथे
बाहेर थोडे पुढे एक्सलेटर उभे राहूवे लागते खूप वेळाने जिना ची एक्सलेटर
संपतो व आपण पाया लांब टाकतो व मूळ रस्ता तं येतो
सोय आहे मशीन नेहमी वापरुन सराव यथे झालेला आहे सर्व लांब लांब आहे
ह्या साठी याची आवश्यक आहे
मी व हे खूप पूर्वी मुंबई त गिरगाव चर्चगेट कोठे ते नक्की आठवतं नाही
पण एस्कलेटर जिना ने चढून पाया बाजूला करून उतरलो आठवतं आहे
व भाऊ यांना हे सांगतात हि एक्सलेटर जिना ह्याने उतरली
त्या वेळेला मजा व भीती वाटली .

285 नंबर चा रोड

 ॐ
Atlanta G. A .
येथे कार गाडी याने फिरतांना
285 नंबर चा रोड हा रोड चार ४ /4 प्रकारे आहे
गोल आहे पूर्व पश्र्चिम दक्षिण उत्तर आहे
सर्व पाट्या इंग्रजी आहेत
मी आपली माहिती मराठीत लिहित आहे
 G .A .
ह्याचा अर्थ जॉर्जिया स्टेट आहे
2 8 2 रोड 1 पासून 6 1 पर्यंत लांब आहे A .B . पण रस्ता मध्ये येतात आकडे .
कोल्हापूर ते सातारा आहे
आमचे घराचे हा रोड मध्ये कार गाडी याने नेहमी ये जा करतातं
मुख्य मी पण हा रोड मध्ये कार मध्ये बसले आहे
मी रस्ता रोड ह्याची अमेरिका येथील माहिती लिहिता आहे घरात थोडी
माहिती सांगता तं ती मी मराठी तं करतं आहे
मराठी तं अमेरीला रोड ब्लॉग करणे चालू आहे एवढं चं महत्व व
मी स्वत : मराठी लिखाण करतं आहे हे महत्व आहे .

पेट्रोल पंप

                                                              ॐ
पेट्रोल पंप
अमेरिका येथे एका ठिकाणी 24 / २४ चोवीस व काही ठिकाणी
सहा 6 / ६ पेट्रोल पंप आहेत काही ठिकाणी लाईन आहेत तर काही ठिकाणी
जागा सोडून २ /2  दोन आहेत आम्ही जेथे पेट्रोल येथे पेट्रोल ला ग्यास असे म्हणतात
२४ /24 चोवीस पेट्रोल पम्प आहेत तेथे ग्यास भरला आहे किती ग्यलन ग्यास भरला
आहे हे प मशीन दाखवित आहे
येथे स्वत :चं गयास भरावयाचा व क्रेडिट कार्ड घालून वापरुन पैसे देतातं
तेथे व्यक्ति स्वत काम करतात हे महात्वाचं आहे कार गाडी जागा राहिलं असे
अंतर पेट्रोल पम्प ह्यात आहे एका चं पेट्रोल पम्प वर दोन्ही बाजूने दोन गाडया
ग्यास कार गाडीत घालु शकतातत्यामुळे वेळ जात नाहि व थांबत बसावे लागत नाहि
आमचे घर चे यांनी सर्व गयास गाडीत भरला आहे क्रेडीट कार्ड वापरले आहे
मी आपलं माहिती व छायाचित्र दाखवित आहे
सर्व ब्लॉग ची माहिती मी स्वत : लिहितं आहे हा एक अभ्यास चं होतं आहे .
IMG_20130519_174247

टपाल पोस्ट अमेरिका


टपाल पोस्ट अमेरिका

देश देशातं टपाल खाते आहे आता जरी फोन संगणक
असले तरी टपाल पोस्ट ची सोय देश परदेश मध्ये आहे
आम्ही ज्या बागेत फिरायला जातो येथे टपाल पेटी बॉक्स आहे
किती जवळ सोयी केलेल्या आहेतं

येथे प्रत्येक घर च्या पुढे टपाल पेटी स्वतंत्र आहे त्यात आलेली पत्र
कार मध्ये बसून किंवा खाली उभे राहून पत्र काढता येतात

तसेच ह्याचं टपाल पेटी तं गावाला पाठविणे याची पत्र ठेवता येतात .
लाल आकडा दांडा लोखंडी आहे तो उंच केला कि पोस्ट मन मास्तर
टपाल पेटी तील पत्र काढून घेतात व लाल दांडा तिरपा करतात व
आपल्याला समजते पत्र पोस्ट मन ने काढली आहेत व आपण तो
लाल आकडा दांडा सरळ केला कि नेहमी सारखे पेटी घर ह्यातील
पोस्ट पेटी राहते व पोस्ट मन नेहमी प्रमाणे पत्र ठेवतात घरातील पोस्ट
पेटीत येथे रोज मॉल चे जाहिरात असलेले पत्र भरपुर येतात

अमेरिका येथील पोस्टमन driver यांची कार गाडी सिट उजव्या बाजूस आहे

येरवी driver सिट डाव्या बाजूस आहे दिवस रात्र फरक असल्याने वाहन light
बटन उलटे आहेत येथे light पंखा लावतांना बटन बंद वर असते व चालु बटन खाली असते

मी मागच्या ट्रीप ला पोस्ट ऑफिस पाहिले आहे मस्त तेथे डिंक चिकट विण्या साठी
ठेवतात .

भारत मध्ये पोस्ट ऑफिस फोन बिल भरण्यासाठी मी नेहमी जात आहे पूर्वी अमेरिका
येथे पत्र पाठवीत असे आता कमी झाले आहे ते तिकीट भारत शिक्का याचे लावून मी
अमेरिका येथे पत्र पार्गावित असे पोस्ट ऑफिसर दोन्ही बाजूने पत्ता आपला व अमेरिका याचा
लिहिण्यास सांगतात .

ह्यांच्या कविता पाकीट पण मी पोस्ट ऑफिस मध्ये पाकीट पाठवीत असे .

भावांना राखी पूर्वी पोस्ट ऑफिस मध्ये जाउन वजन करून पाकीट पोस्ट पेटीत घालत असे
मी घरी लोकरी चे करून विणकाम राखी मी तयार करीत असे .

हल्ली फोन बिल पोस्ट तिकीट संगणक ह्याच्या सहीने पावती मिळते

पूर्वी कागद पावती बंद झाली आहे .

पोस्ट टपाल खाते चालू आहे जग भर ते राहणार चं ह्या साठी

पोस्ट ओफिस यांचे अभिनंदन !

IMG_20130606_204438

स्पेनच्या रॅफेल नदाल

OM पॅरिस – फ्रेंच खुल्या टेनिस स्पर्धेत रविवारी स्पेनच्या रॅफेल नदाल याने डेव्हिड फेररचा 6-3, 6-2, 6-3 असा सरळ सेटमध्ये पराभव करत विक्रमी आठव्यांदा विक्रमी विजेतेपद मिळविले.

MAAGACHYAA VARSHI PANA MI PHREMCHA TENISA BLOGA MADHYE RYAPHELA BADAAL YAACHAA VISHAYA LIHILAA AAHE VA 2013 SAALA MADHYE PANA RYAPHEL NADAAL AATHAVYAAMDAA 8 JIM स्पेनच्या रॅफेल नदाल केले आहेत.

अमेरिका येथील मालगाडी

                                                   ॐ
अमेरिका येथील मालगाडी
आगगाडी ट्रेन पाहिली कि ह्या वयात पण मजा वाटते
येथे आम्ही कार गाडी ने जातांना खूप वेळा मालगाडी बघत असतो
पण कार मधून थोड्या वेळ चं मालगाडी दिसते
तेथे चं बाग आहे तेथे कार लावली कि तेथून पण मालगाडी दिसते आज
सहज थांबून मालगाडी सर्व पाहायला मिळाली आहे व फोटो मालगाडी चा
मिळाला आहे
कार मध्ये असतांना फाटक बंद होतांना पाहिले आहे ते इलेट्रीक खांब याने बंद होते
भारत मध्ये पण हि सोय आहे ट्रेंबुली नाका गोकुळ रेल्वे स्टेशन जवळ हि सोय आहे
काही वेळेला सकाळी दुपारी रेल्वे चा शिट्टी चा आवाज आमच्या घरी कोल्हापूर येथे
थंडीत येतो पण !
अमेरिका येथील मालगाडी पाहून आम्ही रेल्वे स्टेशन मध्ये आगगाडी पाहण्यासाठी व
इंजिन कसे गोल फिरत हे पाहण्यासाठी कोल्हापूर स्टेशन मध्ये मुलांना घेऊन जाता होतो
ह्याची आठवण येते !
मुद्दाम मालगाडी पाहणे मजा घेणे हे सर्व माझे अमेरिका येथे चालले आहे .
अमेरिका विमानतळ येथे उतरलो तेंव्हा रेल्वे तं बसलो आहोत काचं याचे दार आपोआप
उघडतात लांब बाक व खुर्ची सारखे बाक पण रेल्वे तं आहे त लोकल सारखे खांब याला धरून
लोंबकळणारे जनसमुदाय नाहीत शिस्ती तं आराम करणारे आहेत
                       ॐ
कोल्हापूर येथे पूर्वी इंजिन फिरण्यासाठी TARNA TEBAL टर्न टेबल असे
कोल्हापूर हे रेल्वे स्टेशन आहे इंजिन डबा यांना लावण्या करता तेथे
टर्न टेबल TARNA टेबल असे आम्ही खुप वेळा टर्न टेबल पाहिले आहे
कोल्हापूर येथे
पूर्वी रूळ लहान होती आता BRODA GREJA केले आहे रुंद रूळ लावली आहेत
कोल्हापूर येथे
कोल्हापूर येथून नागपूर मुंबई बेंगलोर येथे व मद्रास च्या जवळ कोल्हापूर
रेल्वे जातात जाता आहेतं .
सीट पण बसायला मऊ आहेत
माझा अमेरिका तेथे रेल्वे चा पण प्रवास झाला आहे केला आहे मी !


अमेरिका येथे आम्ही माल गाडी पाहतो त्याचे
डबे साठ 60 आहेत व दिवसात साठ 60 वेळा जाते
पर्येक वेळेला माल गाडी वेगवेगळी दिसते
नक्की किती मालगाडया आहेत ते सांगता येत नाहि
पाहण्यास छान वाटते रुळ व तेथील दगड पट्या आम्हाला बाग जवळ
उभे राहिले कि दिसतात .

IMG_20130528_191539-MOTION

M i c h a e l s

                                                                                       ॐ
लोकरी चे दुकान मॉल
M i c h a e l s
        ART  SUPPLIES  SILK FLORAL
येथे लोकर विणकाम याचे साहित्य मिळत आहे जाड लोकरं मध्ये
डिझाईन  आहे तिरप तिरप असे डिझाईन आहे येथे स्वेटर च्या सुया
मिळतात क्रोसाची सुई तं सहा ६ / 6 नमुने बारीक लहान वीण ण्यासाठी
वेगवेगळ्या जाड बारीक सुई चं पाकीट चं मिळते आपल्या ला जसे जाड
बारीक विणकाम करावयाचे ते आपण करू ठरवू शकतो
येथे कोणता ही मॉल मध्ये जातांना काचं याचे दार आहेत ते काचं याचे
दार आपण दार ह्या ओऊडःए जवळ गेलो की आपोआप मशीन याने उघडते
हे सर्व जन यांना माहीत आहे पण मी माहिती अभ्यास ह्यासाठी लिहितं आहे .
मॉल कंपनी चालवतात त्यासाठी व येथील हवामान सुरक्षिता साठी हि बांधकाम
आहे
भारत येथे कोल्हापूर येथे BIG BAAJHAARA आहेत येथे पण सर्व माला मिळतो तरी हि
दार ह्यावर वॉच मन दार उघडतात आपोआप दार उघडणे याची सोय झाली नाही
तेथे कामा मिळण्यासाठी हि वॉच मन ची गरज आहे .

अमेरिका येथील T . V .


अमेरिका येथील T . V .

अमेरिका येथील T .V .बातम्या इंग्रजी असतात भारत मध्ये
CNL असतात ह्या पकारे असतात .

तशेच घर लाकूड फर्निचर पासून कसे बनवितात ते पण दाखवितात
फर्निचर पासून घरी कपाट कसे बनवतात ते पण दाखवतात येथे कापलेले
POLISHA चे पाहिजे त्या साहिज चे फळ्या मिळतात व खिले स्क्रू पण मिळतात
बनविण्याचे हातोडी शक्रू DRAAVHAR घरात असले कि लगेच कपाट तयार करता
य़ेते आमच्या घरातील असे कपाट पंखे लावणे कामा केले आहेत

घर ह्या भोवती झाडा असतात तेथे विटा कशा लावावयाचा माती कशी घालायची ते पण
T .V . दाखवतात मी हे मजा व माहिती साठी बघते आपल्या कडे सिमेंट लावतात येथे
एक ट्युब लावून त्यात दगड ठेवतात दोन दगड मध्ये एक दगड ठेव्तातासे लाईन करतात
व झाड याला पार गोल करतात

फुल कसे लावावेत शेती करायचे मशीन तसेच घराभोताल चे गवत काढायचे मशीन ग्रास मशीन
दाखवतात

तसेच ट्य़ाभ मधून सिनेमा बघता येतो भारत मधील मराठी हिंदी
मी ENGLISH VINLISHA सिनेमा पाहिला श्रीदेवी इंग्लिश क्लास करते व
अमेरिका येथे इंग्रजी बोलते आधी नाही आले इंग्रजी तर कसे होते व इंग्रजी
क्लास केल्या नंतर कसे आत्मविश्वास येतो हे दाखविले आहे


ENGLISH VIGLISH

सिनेमा मध्ये शशी ( श्रीदेवी ) साडी मध्ये सर्व shooting केलेले आहे
त्यामुळे हा सिनेमा INDIA भारत ह्या साठि फार महत्वा च आहे

मी पण अमेरिका येथे घरी व बाहेर साडी चं नेसते .नेसतं आहे

से बरेच यश मिळाले ले सिनेमा आहेत bowler कपील देव चा अमीर खान चा
पेन मिळविलेला

असे बरेच सिनेमा भारत मधील घरात T V . त पाहायला मिळतात सिनेमा
काढणारे दिग्गादर्शक कष्ट करून फिरून सिनेमा तयार करतात यश कसे मिळते
आत्मविश्वास मनांत भरून देण्याचा प्रयत्न दिग्ग्दर्शक करता
त हे पाहणे महत्वाचे आहे

यश मिळण्यासाठी मार्गदर्शक करणारे चांगले पाहिजे तं .

महादेव ची शिरीयल पण बाधतो
तशेच कोणतही काम नाच ह्या लोकांना कार्यक्रम मध्ये भाग घेण्यास पृवृत्व करणे
असे पण कार्यक्रम ७५ / 75 वर्षा चे गृहस्थ पण ह्या कार्यक्रम मध्ये भाग घेतात व
त्यांना तिकीट देतात हे महत्वाचे आहे काही हाताने अधू असले तरी त्यांना तिकीट देतात
हे ह्याकार्याक्रम चे T .V . त दाखविलेले वैशिठ्ठ आहे

अविनाश नारकर व सौ ऐश्वर्या नारकर यांची मुलाखत गुप्ते घेतांना पाहिली आहे

भारत मधील पण कार्यक्रम अमेरिका T .V . तं पाहायला मिळतात मी काही वेळेला
बघते घरातील लावून देतात

अमेरिका येथे T .V . पाहणे हा एक कार्यक्रम चं माझा झाला आहे .

Helicopter

Helicopter
पुष्कर Helicopter शिकला आहे ह्याचा video माझ्या ब्लॉग
मध्ये दाखविला आहे
मी आतां अमेरिका येथे आले आहे त्याने मला विमानतळ दाखविले आहे
तेथे छोटे छोटे विमान आहेत स्टेट मध्ये जातातं
तसेच Helicopter शिकण्यासाठी पण आहेत
ते सर्व पाहिले आहे
तसेच Helicopter बसून तास त्यांच्या बरोबर फिरले आहे
प्रथम पुष्कर ने पेट्रोल oil पंखा पट्टा सर्व तपासून घेतले आहे नंतर
आम्ही ह्यालीकोप्तर मध्ये बसलो आहोत तेथे पण पट्टा लावावा लागतो
मी पण पट्टा लावून बसले आहे
आधी Helicopter चालू केले बराच वेळ पंखा फिरू दिला आहे
नंतर पुष्कर ह्यालीकोप्तर वेग देऊन उंच नेले
मला एकदम नवीन अनुभव असण्याने चांगले वाटले तेंव्हा
जसजसे उंच जाता होतो तसतसे खाली घर गाड्या झाडं पाणी दिसतं
छोटं छोटं घरं इमारती राजा राणी यांची ईमारत
राज्यपाल यांची ईमारतं सर्व पाहण्यासा मिळाले आहे
आम्ही भाषा ऐकू यावी ह्यासाठी मशीन लावल्याने कोण काय बोलतो
ते समजलं
थोडे वेळाने गोल फिरुन हळू हळू पुष्कर ने ह्यालीकोप्तर उतण्यास सुरुवात
केली व जमीन ह्यात Helicopter उतरविले
पंखा चालू असल्याने आम्ही Helicopter मध्ये जरावेळ बसलो
पंखा थांबला पट्टा काढला व आम्ही ह्यालीकोप्तर मधून खाली उतरलो
पाय चांगले जमीन याला लागतात आरामात उतरता येते
नवीन पाहण्यास व स्वत: मुलगा Helicopter चालवताना
बसायला मिळाले आहे ह्याचा वेगळा अनुभव आला आहे .
IMG_20130528_175743

कैरी लोणचं अमेरिका

                                    ॐ
कैरी लोणचं
जून महिना तं कैरी लोण चं भारत येथे करतात
अमेरिका येथे पण आम्ही घरी कैरी लोण चं केले आहे
तोंडा ला जीभ याला पाणी सुटले असणारं
कच्ची आंबट कैरी मिळाली आहे MOLA मध्ये दोन आणल्या आहेत
घरात मेथी चे दाणे आहेत ते भाजून स्टील च्या खलबत्ता तं कुटले आहेत
मोहरी फोडलेली आहे ती हिंग मीठ लाल तिखट घातले आहे कच्च तेल
घातले आहे हळद घातली आहे कैरी येथे साल काढून फोडी केल्या आहेत
कैरी लोण चं मस्त तेल घातल्या ने पाणी सुटले आहे आंबट कैरी असल्याने
खरं चं कैरी लोणचे तयार अमेरिका येथे घरी केले आहे मजा खाण्या ची हौस
पारंपारिक पद्दत पद्धत जोपासली गेली आहे
अमेरिका येथे कैरी लोण चं या ची हौस  जून मध्ये !
IMG_20130605_142557 IMG_20130605_125200

जमीन ! पृथ्वी!

 
जमीन ! पृथ्वी!
 
पृथ्वी जमीन पंच महाभूत पैकी एक घटक वास्तु आहे
जमीन ह्यात पाणी आहे वारा आहे जीव सृष्टी आहे
 
गुरुत्वाकार्षण मुळे सर्व जीव श्रुष्ठी उभी आहे
येथे अभयारण्य वाळवंट पाणी समुद्र नदी झरे तलाव विहीर आहेत
पाणी पिले जाते
 
मनुष्य प्राणी येथे राहून अभ्यास करून नवीन शोध लावतात
 
धान्य पेरून अन्न खाल्ले जाते
गुरुत्वार्कषण मूळे जमीन वरील सर्व व्यवहार नियमित सजीव
प्राणी झाडं मनुष्य पाणी वारा अग्नी व आकाश पेलू शकते
 
पृथ्वी जमीन ह्यात पूजा सर्व प्रकार ची केली जाते देवा ची माणूस
ह्यांच्या बध्दल आदराची निर्जीव वस्तू लाकूड तोडल्यास ते वस्तू ह्या
साठी वापरून पूजा करतात समुद्र ह्याची पूजा नारळ देऊन करतात
अग्नी ची पूजा दुध तूप नैवेद्द पंचामृत दही साखर मध हे घालू न पूजा करतात
 
पृथ्वी जमीन वारा ह्याची शांत राहण्याकरता मारुती ची पूजा करतात
आकाश पाऊस पडावा ओला दुष्काळ पण नको ह्यासाठी कोजागिरी
पौर्णिमा ला पूजा करतात सूर्य प्रकाश देतो उजेड देतो त्यासाठी पौंष व माघं महिना
मकर संक्रांत रथ सप्तमी ला सूर्य याची पूजा करतात
तसेच १४ जानेवारी ला सूर्य याची पूजा करतात कुंभ मेळां
त नदी समुद्र ह्यात स्नान करतात
तस्यूनामी अथावा नदी याला पूर येऊ नाही ह्यासाठी नदी समुद्र
याची पूजा करतात
 
जंगल याला आग लागू नाही ह्यासाठी वृक्ष याची पूजा करतात
जमीन पृथ्वी ची सर्व प्रकारे मानव पूजा करून पंच महाभूत
ह्यात पूजा करून शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करतो
 
 सर्व पंच महाभूत याची पूजा पृथ्वी जमीन ह्यात मनुष्य पूजा करतात
 
ह्या साठी सर्व पंचा महाभूत शांत राहतात जीव सृष्टी जमीन पृथ्वी त
आत्मविश्वास याने राहतं आहे
एवढी सर्व माहिती माझ्या कडून लिहिली गेली आहे ह्या साठी
 
सर्व पंच महाभूत यांना माझा पूर्ण हात जोडून नमस्कार !

IMG_20130526_111004

केक 

केक

एक वाटी गहू याचे पीठ घेतले आहे साखर एक वाटी घेतले आहे
सोडा एक चामचा बेकिंग पावडर एक चमचा घेतले आहे बदामअख्खे घेतले
आहे केळ बारीक करुन घेतले आहे पातळ सर केले आहे ओव्हन मध्ये
काचेच्या भांड ह्यात ठेवले आहे.

मायक्रो वेव्हे बल भांडी ठेवतात .

धातू ची ठेवली तर आग लागते  येथे सर्व सौ सुनबाई करतं आहे
मी माहिती व ब्लॉग करतं आहे
काचं याची भांडी ओव्हन व मायक्रोव्हाव मध्ये वेगळ्या काचं याची भांडी असतातं
त्यात ठेवले आहे विस 20 / २० मिनिटं ठेवले आहे BRAUN ब्राऊन हात याने बाहेर काढले आहे
सर्व केक चांगला भाजला गेला आहे
चवं पण चांगली आली आहे

IMG_20130514_161044 IMG_20130514_161359

अकाश

 ॐ
अकाश
अकाश हे पंचंमहाभूत पैकी एक आहे
 पृत्वी चा एक भाग आहे तेथे तारा ग्रह आहेत सात ऋषी आहेत
निपच्युन प्लिटो ध्रुव अगस्ती शुक्र धूमकेतु असे बरेच ग्रह आहेत
चंद्र आहे सूर्य ग्रह आहे
अकाश मध्ये सात  रंग मिळुन एक पांढरा रंग दिसतो पाऊस पडण्या
आधी अकाश मध्ये इंद्रधनुष्य दिसते मंगळ ग्रह आहे
सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दिसते पाऊस अकाश मधून चं ढग एकत्र येतात
व पाऊस  पडतो हा पाऊस खुप सजीव व निर्जीव ला उपयोगी आहे
हल्ली विमान HELIOPTARA विमान याचे बाणा अकाश T V त पाहिले आहे
शात्रज्ञ सोडतात नवीन शोध लावले जातात आकाश मूळे
राकेश शर्मा हे  पहिले भारत  आकाश मध्ये जाऊन आलेले  आहे
अकाश गोल आहे अकाश नीळ आहे कधी कधी धागा आले कि काळे दिसते
प्रेमीक अकाश मधील चंद्र पाहून कव्राचौर करतात
शाम्द्र पाहुणा तिथी पंचांग तयार करतात
अकाश हे पंच महाभूत मधील एक मुख्य वास्तू आहे.
aakash

कैरी डाळ

कैरी डाळ
अमेरिका तेथे पण कैरी अंबा मिळतात हे सर्वांना माहित आहे
अक्षय त्रितीया झाली वाटलं कैरी डाळ करावी
Farmer’s Market आहे तेथे सर्व बर्फ सर्व प्रकारच्या भाज्या
आहेत
बोर्डा डॉलर भाव लिहिलेले आहेत Plastic च्या पिशव्यां
आपनायेठीना आपण घ्यावयाचा पाहिजे तेवढे वेगवेगळ्या
पिशवी तं भाजी घावायाची गाडी असते त्यात ठेवावयाची

मी पण बरोबर Farmer’s Market मध्ये गेले आहे मला तेथे हाय

करतात गाडी घेतली नाही खुणवून एकाने विचारले मी माझ्या सौ सूनबाई
कडे हात दाखविला हो असे ते म्हणाले सहज पण कसे बोलणे व आदरातिथ्य आहे
एवढं मला सांगायचे आहे
सर्व भाजी घेतली कैरी घेतली येथे मशीन ला पिशवी लावतात व एका एका भाजी ते
पण पिशवीत भारतात आपल्या गाडीत ठेवतात कागद मध्ये बिल येते ते कार्ड याने
भरतात परत आम्ही कार गाडीत भाजी पिशव्या ठेवल्या येथे फ्रीज मध्ये भाजी चांगली
राहते ंआआएखेटा व कार गाडी किती चालवणार ह्या साठी असा उपयोग करतात

भारत मध्ये सकाळी सात ७ / 7 वाजता भाजी रस्ता वर सायकल ने विकतात भरपूर
जन सकाळी भाजी घेतात पाले भाजी तर भरपूर सकाळी खपते

कैरी एक घेतली आहे हरबरा डाळ एक वाटी घेतली आहे दोन हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत
मीठ हळद मोहरी ची तेला फोडणी सर्व घेतले आहे हरबरा डाळ दिवस रात्र भिजत घातली आहे
Air Conditioned असल्याने डाळ जास्त भिगाविली आहे मिक्सर मधून जाड सर बारीक
केली आहे हिरवी मिरची बारीक केली आहे फोडणी तम हळद घातली आहे सर्व कैरी चे साल काढले
आहे बारीक बारीक कैरी कापली आहे ती हरबरा डाळीत घातली आहे सर्व एकत्र केले आहे मस्त
कैरी हरबरा डाळ अमेरिका तेथे केली आहे

IMG_20130518_193845 IMG_20130518_194700 IMG_20130518_194938

%d bloggers like this: