आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 3, 2013

अकाश

 ॐ
अकाश
अकाश हे पंचंमहाभूत पैकी एक आहे
 पृत्वी चा एक भाग आहे तेथे तारा ग्रह आहेत सात ऋषी आहेत
निपच्युन प्लिटो ध्रुव अगस्ती शुक्र धूमकेतु असे बरेच ग्रह आहेत
चंद्र आहे सूर्य ग्रह आहे
अकाश मध्ये सात  रंग मिळुन एक पांढरा रंग दिसतो पाऊस पडण्या
आधी अकाश मध्ये इंद्रधनुष्य दिसते मंगळ ग्रह आहे
सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दिसते पाऊस अकाश मधून चं ढग एकत्र येतात
व पाऊस  पडतो हा पाऊस खुप सजीव व निर्जीव ला उपयोगी आहे
हल्ली विमान HELIOPTARA विमान याचे बाणा अकाश T V त पाहिले आहे
शात्रज्ञ सोडतात नवीन शोध लावले जातात आकाश मूळे
राकेश शर्मा हे  पहिले भारत  आकाश मध्ये जाऊन आलेले  आहे
अकाश गोल आहे अकाश नीळ आहे कधी कधी धागा आले कि काळे दिसते
प्रेमीक अकाश मधील चंद्र पाहून कव्राचौर करतात
शाम्द्र पाहुणा तिथी पंचांग तयार करतात
अकाश हे पंच महाभूत मधील एक मुख्य वास्तू आहे.
aakash
%d bloggers like this: