आपले स्वागत आहे!

                                                                    ॐ
स्विमींग पोहणे
सोसायटी तं स्विमींग तलाव आहे आमच्या घराचे पोहायला नेहमी जातातं
मला येते का बघु व नवीन शिकले बघितले जाईल ह्यासाठि मी स्विमींग
पोहणे तलाव येथे घरातील लांब कपडे घालून गेले आहे
तेथे निळ पाणी आहे प्रथम मला भीती वाटली नाही पाय फरशी ला टेकतातं
पण जेव्हा मी साडे तीन फुट पाणी आहे तेथील कठडा याला हात लावले व
पाय सायकल सारखे चाववावयाला लागले तेंव्हा वाटले हात निसटला तर निघाला
तर पण मि घट्ट हात कठडा याला धरले दहा पधंरा वेळा पाय सायकल सारखे चालविले
भीति गेली तो पर्यत पण परत तेथे एक खांब आहे त्याला पकडून धरुन लांब याय केले
व पाणी व पाय खाली वर केले ते पण दहा पंधरा मिनिट केले आहे
नंतर नुसते दोन्ही हाताने पाणी बाजुला मागे मागे केले एका टोका पासून खांब यापासून
दुसरा खांब पर्यंत सात आठ वेळा केले नंतर पिशवी वर हात व कोपर दोन्ही ठेवले व नुसते
पाय मारले भीति वाटली हे फक्त चार पाच वेळा केले नंतर पाणी मागे मागे करुन परत कढडा
पर्यंत जाउन अआले हे माला आवडले व जमले
येथे पाणी पावणे चार फुट आहे पण मी साडे तीन फुट पाणी ह्यात पोहणे स्विमिंग केले आहे
सेवा मिळुन एक तास स्विमिंग केले आहे
ह्या वय याला माझा उच्छाह आहे व तब्येत निट आहे ह्यामूळे मला एवढे पोहणे स्विमिंग
करता आले आहे व आमच्या घरातील सर्वांनी शिकविले आहे त्यांना धंयवाद !धन्यवाद

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: