आपले स्वागत आहे!

Frisbee तबडकी

                                      ॐ
Frisbee  तबडकी
आम्ही ज्या बाग मध्ये फिरायला जातो येथे खूप मोठ्ठ
 हिरवं गार मैदान आहे आधी मी पुष्कर तबडकी खेळायाला
सुरुवात केली मी एकदा तबडकी पकडली मजा आली
आम्ही तबडकी खेळतो पाहून भारत मधील पुष्कर च्या बरोबर चे व
लहान दहा बारा वर्ष असलेला मुलगा पण आमच्या बरोबर खेळण्यास आले
एकदम चार जण जमलो माझ्या पण नियमित तबडकी टाकली आहे
मी तीन 3 / ३ वेळा पकडली आहे मस्त वाटलं मला अर्धा पाऊण तास खेळलो
असणारं मला पकडता आली तबडकी याचे चं प्रथम खेळून हे चं महत्व
तसे लांब लाबं होते सर्व जण पण खूप मजा आली नवीन खेळ
Frisbee चा खेळतांना

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: