आपले स्वागत आहे!

Walmart *

Walmart *

जनरल ष्टोर ! वॉल मार्ट

जनरल ष्टोर मॉल मध्ये घड्याळ, क्यामेरा, फोन मोबाईल फोन
नेकलेस, ड्रेस असे बरेच साहित्य मिळते

घड्याळ याचा सेल पण मिळतात येथे दुरुस्त करूनकांही हि मिळत नाही
खराब झाल्यास टाकून द्यावे लागते

मी माझे घड्याळ याचा सेल Walmart मध्ये घेतला आहे .
सर्व कांही आहे क्यामेरा आहे घड्याळ आहे काय घ्यावे
विमान मध्ये घड्याळ वेळ लागते अमेरिका वेळ वेगळी व भारत
वेळ वेगळी घड्याळ असलेले चांगले असते मी प्रवास मध्ये घड्याळ
वापरते S .T. त पण रात्री किती बाजले भारत मध्ये बघावे लागते
गाणगापूर ला जातांना S . T . त घड्याळ लागते 4 / ४ चार वाजतां
S .T गाणगापूर येथे पोहचते व कोल्हापूर ला येतांना 3 /३ तीन वाजतां
S .T . येते वेळ पाहिली कि बरे वाटते

नेमका माझा घड्याळ याचा सेल अमेरिका येथे संपला आहे .
विमान मध्ये घड्याळ लागेल मी आमच्या घर च्याम्नी सेल बदलून
दिला आहे

Walmatr वॉल मार्ट मध्ये !

IMG_20130616_162756 IMG_20130616_161557

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: