आपले स्वागत आहे!

कामं

कामं

स्वत: कोणतं ही कामं करण्यास घेतले तर ते पटकन येतनाही
किती आपण मोठे झालो तरी

मला विळी ने भाजी चिरायची व बसून काम करायची संवय पण
आपण मी उभी राहून सुरी ने एका हातात बाजुला भाजी घेउन सुरी ने
चिरणे याची उभे राहून सवय केली तर ती पण सवय होते आरे आपल्याला
असे पण भाजी चिरायचे काम येते त्याचा एक आनंद उच्छाह असतो आपल्या
जवळ तो फार महत्व पूर्वक आहे

तसेच लोकरिचे विणकाम मोजून खांब घालणे टोपी करणे लोकरी चे फूल
करतांना किती प्रकारे खांब गोल केले तर फुल तयार मोजून करणे हयात
अभ्यास व बसने असते ते फुल तयार केले कि हो आले कि मला असे वाटणे
महत्व आहे

मी मराठी तून लिखान करून संगणक मध्ये ब्लॉग करत आहे हे प्रथम अवघड होते
पण आता इतकी सवय केली कि गोडी व भरपूर माहिती लिहावी वाटते असे फार
महत्व पूर्वक आहे

किनाये हि काम लगेच येत नाही खूप वेळ काळ जातो पण आले कि त्याचा
त्यांचा आनंद तृप्तता महत्व पूर्वक आहे

कोणी म्हणेल P . H . D . करा पण ते शक्य नाही त्यासाठी मुळात मोठ्ठा
अभ्यास करावा लाहतो पण मघ्यम व्यवहार कामं मध्ये याचा आपल्या

नक्की चं हाय सं वाटणार आपल्याला काहीं कामं केल्या चं !

कामं पूर्ण केल्या चा आनंद स्वत: घ्यावा मस्त वाटतं असतं !

 

IMG_20130616_091758 IMG_20130620_121535

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: