आपले स्वागत आहे!

                                                        ॐ
लिखाण अमेरिका
मी ह्या70 / ७० सत्तर वय मध्ये संगणक शिकले आहे व मराठी लिहिता येते
हे फार महत्वाच आहे तरी मला वाटतं मला इंग्रजी आले असते तर
माज्हे सर्व लिखाण इंग्रजी वाचणारे वाचतील व भरपूर माहिती सर्वां ना
मी लिहिलेली आवडली असती .
मी KOLEJA मध्ये गेलेली आहे पण इंग्रजी शब्द चं येत नाहीत पाथ होत
नाहीत ह्यामुळे जरा इंग्रजी यावयाला हवे वाटतं
आमच्या कोल्हापुर येथे ब्यंक मध्ये पण PHORMA मराठी भारतात
आजी १ एक आहे का ९ नऊ आहे असे विचारता मजा आहे बोलतांना !
थोडसं लिखाण बाळबोध आहे असे मला वाटते पण जे पाहिले ते लिहिले आहे .


अगदी पूर्वी मातीत लिखाण करीत असत.टाक दऊत मध्ये लिखाण असे
पाटी पेन्सिल लिखाण असे कागद पेन लिखाण असे कागद बॉल पेन लिखाण असे
वही तयार असे पुस्तक तयार असे

आता संगणक मध्ये लिखाण केले जात आहे ट्याब मध्ये लिखान पण करतात
फोन मध्ये पण लिखाण करतात
किती शिकावे तेवढे कमी चं आहे !

सगळे जन पुरुष स्त्री यलहान मुले विमान ह्यात बसतात

Helicopter मध्ये सहसा कोणी बसून प्रवास अथवा मजा करत
नाहीत मंत्री शिकणारे विध्यार्थि व शिक्षक असतात

अमेरिका येथे Helicopter मध्ये बसून मजा व नवीन अनुभव घेतला
आहे मी !

IMG_20130605_175148

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: