आपले स्वागत आहे!

CROISSANTS ! क्रोसा ! शंख !

क्रोसा ! शंख ! बेकरी चा प्रकार आहे ब्रेड बटर खारी पिळाची बिस्कीट
बनपाव पाव भाजी पाव असे बेकरी चे प्रकार आहेत तसेच

क्रोसा CROISSANTS शंख बेकरी चा प्रकार आहे

वैशिष्ठ बेकरी प्रकार फ्रान्स मध्ये करतात शंख सारखा आकार आहे ह्यासाठी

शंख मराठी शब्द आहे

अमेरिका बेकरी त चं क्रोसा CROISSANTS शंख तयार करतात .
मऊ लगेच तोंडात विरघळणारे क्रोसा आहे
ह्यात लोणी असते मैदा मीठ चव येण्यासाठी आहे फ्रांस चा प्रकार बेकरी चा
असला तरी अमेरिका येथे ताजा मिळतो चव पण मस्त पचण्यास हलका आहे

भारत येथील बटाटा वडा बटाटा सामोसे इडली सांभार डोसा हे पण ताजे
अमेरिका येथे तयार करतात व असे खाध्य पदार्थ मिळतात

केळी व्हेफर्स मीठ व तिखट असलेले भारत येथील खाध्य पदार्थ मिळतात
अमेरिका येथे तयार करतात ताजे मिळतात असतात

CROISSANTA ! क्रोसा !
शंख !मराठी शब्द पण आहे
मजा वाटते शंख म्हणतांना !

IMG_20130607_145819 IMG_20130607_150124

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: