आपले स्वागत आहे!

Billiards Champ

                                   ॐ
Billiards Champ
हा खेळ हॉल मध्ये टेबल मध्ये Billiards खेळतात
9 /९ नऊ बॉल व एका रंग याचे व एक एका रंग याचे
असे 18 / १८ बॉल असतात वे एक वेगळा बॉल असतो
सर्व मिळून 19 / १९ एकोणीस बॉल असतात दोन पार्टी
खेळ खेळतात क्यू ने खेळतात लांब काठी टोकदार असते व
तिने बॉल ला मारून गोल मध्ये घालायचे असते पॉकेट मध्ये
घालतात पॉकेट 6 /६ सहा असतात
जसजसे बॉल घालायचे त्या प्रमाणे कोणताही पॉकेट मध्ये घालता
येतात
मी खेळ शिकण्या करिता सर्व एका चं पॉकेठ मध्ये 19 / १९ एकोणीस
बॉल घातले आहेत एका च खेळात 15 / १५ पंधरा मिनिटा तं घातले असणार फार तर फार 20 / २० विस
मिनिट मध्ये घातले आहे मुलाने फोटो घातले आहेत व तो साधारण
मला खेळता येईल असे बॉल ठेवून दिले आहेत
प्रथम क्यू माझ्या कडून पुढे जोर देऊन बॉल पर्यंत जात नव्हती नजर
देऊन व क्यू कशा प्रकारे पकडायची पुष्कर ने सांगितले आहे नंतर
मला नजर व जोर जमला व Billiarda Champ हा खेळ खेळण्यास
आला व सर्व 19 / १९ एकोणीस बॉल मीच खेळले पॉकेट मध्ये घातले आहेत
मला एकदम मस्त खूष वाटले आहे
Billiards  Champ खेळ हॉल मध्ये टेबल मध्ये खेळतांना
तेथील परिवार मी खेळते मजेत माझ्या कडे पाहून हसले आहेत मला पण हसू आले तेंव्हा !
[youtube:http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7EgaGQccsVw%5D

 

IMG_20130622_190228

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: