आपले स्वागत आहे!

                                                       ॐ 

सत्यवान – सावित्री कथा 

फार प्राचीन काळी भद्र देशाचा अश्र्वपति या नांवाचा एक राजा होता त्याला कांही चं अपत्य नव्हते त्याने सावित्री देवीची आराधना केली .देवीच्या कृपा प्रसादाने त्याला एक कन्या झाली राजाने आपल्या त्या कन्ये चं नांव सावित्री ठेवले 

सावित्री रूपवान होती ती उपवर झाल्या वर तिला योग्य वर मिळण्यासाठि राजाने खूप प्रयत्न केला परंतु तिच्या मनासारखा वर मिळत नव्हता अखेर 

राजाने तिलाच आपल्या इच्छे प्रमाणे वर निवड ण्यास सांगितले तेव्हा ती पल्या सोबत सैन्य घेऊन बरेच देश फिरली त्यांत शाल्व देशाचा राजा ध्रुमसेन याचा राजपुत्र सत्यवान याला पाहुन त्याचाशी लग्न करण्यास तिने 

निश्र्चय केला तिने आपल्या पित्यास येऊन आपण सत्यवान या रूप संपन्न पराक्रमी राजकुमार यास वरले असल्याचे सांगितले .अश्र्वपति राजाला ते ऐकुन अत्यंत आनंद झाला तेवढया त नारदमुनी आले राजानें मुनिवर्यां ना 

ते वर्तमान सांगितले यावर नारदमुनी म्हणाले ‘ धुमसेन राजाला राज्य नाहिं त्याचे राज्य त्यांच्या भाऊ बंदानि हिरवुन घेऊन त्याच्या परिवारास अरण्यात हांकून दिले आहे शिवाय राजाचे डोळे गेलेले आहेत .राजकुमारा चं रूप हिच्या 

मनांत भरलं असेल , परंतु आपणास हा संबंध उपयोगी नाहीं |

                         DSCF3996

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: