आपले स्वागत आहे!

                                              ॐ 

सत्यवान – सावित्री कथा 

       नारदमुनी चे हे उद्गार ऐकुन राजाने सावित्री ला स्पष्टपणे सांगितले कीं ,निवडलेला तो राजपुत्र आमच्या तोलामोलाचा नाहीं तुला योग्य असा नाही !’ तू दुसऱ्या वर याची निवड कर !’ यावर सावित्री ने सांगितले ‘ सत्यवान याला 

मी मनापासून वरले आहे त्याच्या शिवाय दुसरा पुरुष वारावा असाविचारा माझ्या 

मनांत कधीच येणार नाही ‘

  ‘ सावित्री, एक वर्षाने सत्यवान मृत्यु पावणारा आहे अशा अल्पायुषी युवकयाच्या रोबर लग्न के ल्याने दु:खी होशील तूं !माझ ऐक ! तूं त्यांच्या तून दुसरा पुरुष वरण्या चा 

विचार करा !’ नारदमुनी म्हणाले ,

‘ नाहीं तो विचार माझ्या मनांत कधीच येणार नाहीं जर माझ्या नशिबी वैभव असेल र ते कुणाशीहि लग्न केल्याने प्राप्त होईल च ,परंतु तसे नसेल तर सत्यवान याचे मरण तरी 

चुकेल . ‘ सावित्री ने सांगितले 

सावित्री सत्यवान शी लग्न करण्याचा निश्र्चय ऐकून नारद मुनी ने रुकार दिला ‘ ही न पतिव्रता होईल ! ‘ असे जाताना त्यांनी उद्गार काढले नंतर अश्र्वपति राजानेधुमत्सेन ची जाऊन भेट घेयाली आणि सावित्री सत्यवान शी लग्न लावून दिले

                                             DSCF3997

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: