आपले स्वागत आहे!


श्री मारूती स्तोत्र
भीमरुपी महारुद्रा, वज्रहनुमान मारुती |
वनारी अंजनिसूता, रामदूता प्रभंजना || १ ||
महाबळी प्राणदाता, सकळा उठवी बळे| |
सौख्यकारी दु:खकारी, धूर्त वैष्णव गायका || २ ||
दीनानाथा हरीरूपा,सुंदरा जगदंतरा |
पातालदेवताहंता भव्य शेंदूर-लेपना || ३ ||
लोकनाथा जगन्नाथा, प्राणनाथा पुरातना ।
पुण्यवंता पुण्यशीला, पावना परितोषका || ४ || ब्रह्मांडे माईली नेणो,आवळे दंतपंगती |
नेत्राग्नि चालिल्या ज्वाळा, भ्रुकुटी ताठिल्या बळे || ६ ||
पुच्छ ते मुरडिले माथां, किरीटी कुंडले बरी |
सुवर्ण कटि कांसोटी, घंटा किंकिणि नागरा || ७ ||
ठकारे पर्वता ऐसा,नेटका सदपाताळू |
चपळांग पाहता मोठे,महाविद्दुल्लते परी || ८ ||
कोटिच्या कोटि उड्डाणे, झेपावे उत्तरेकडे |
मंद्राद्रीसारिखा द्रोणू, क्रोधे उत्पाटिला बळे || ९ ||
आणिला मागुती नेला,आला गेला मनोगती |
मनासी टाकिले मागे गतीसी तुळणा नसे || १० ||
अणूपासोनि ब्रह्मांडा एवढा होता जातसे |
तयासी तुळणा कोठे, मेरुमंदार धाकुटे || ११ ||
ब्रह्मांडाभोवते वेढे, वज्रपुच्छे करु शके |
तयासी तुळणा कैची, ब्रह्मांडी पाहता नसे || १२ ||
आरक्त देखिले डोळा, ग्रासिले सूर्यमंडळा |
वाढतां वाढतां वाढे भेदिले शून्यमंडळा || १३ ||
धनधान्य पशुवृध्दी, पुत्रपौत्र समस्तही |
पावती रुपविद्दादि, स्तोत्रापाठे करुनियां || १४ ||
भूतप्रेतसमंधादि, रोगव्याधि समस्तही |
नासती तुटती
नासती तुटती चिंता, आनंदे भीमदर्शने || १५ ||
हे पंधराश्र्लोकी,लाभली शोभली बरी |
दृढदेहो
निसंदेहो संख्या चंद्रकळागुणे || १६ ||
रामदासी अग्रगणू , कपिकुळासि मंडणू ।
रामरूपी अंतरात्मा, दर्शने दोष नासती || १७ ||
|| इति श्रीरामदासकृतं संकटनिरसन भीमरूपीस्तोत्र संपूर्णम् ||
ध्वजाग्रें उचली बाहो, आवशे लोटला पुढे |
काळाग्नि, काळरुद्राग्नि, देखतां कांपती भये || ५ ||
ब्रह्मांडे माईली, देखतां कांपती भये || ५ ||

marui

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: