आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 30, 2013

भारत मधील दुकान

भारत मधील दुकान
भारत मध्ये सकाळी नऊ वाजतां दुकान उघडतात
प्रत्येक मालक याचे स्वतंत्र दुकान असते गाळे असतात
किराणा माल याचे दुकान आठ 8 वाजतां उघडते दुध यांच्या
पिशवी अर्धा लिटर एक 1 लिटर च्या मिळतात दुध कांही
ठिकाणी घरी आणून रोख पैसे घेऊन देतात घेतात
सकाळी सकाळी रवा तेल डाळी धान्य लागते ह्यासाठी
किराणा माल चे दुकान लवकर उघडते
आधी वडील पार्जीत दुकान असते नतंर मुले पण दुकान
चालवितात सर्व भावंड मिळून परत एक एक भाऊ एक
दुकान चालवितात किती कामं व आपली पूर्वा पार ची
जपणूक करतात
कपडे सोने ह्याचे पण तासेचं आहे
मेडीकल ओषध याची दुकान पण आहेत ती पण पूर्वा पार्जीत
असतात
उधारी घरपोच किराणा माल देतात त्यामुळे गिऱ्हांईक टिकून अकपडे सोनं ओषध याची दुकान माल घरपोच करितनाहीत
ग्यास सिलेडंर घरपोचं करतात
वःया पुस्तक याची दुकान पण दुकान येथे जाऊन विकट घ्यावी
लागतात
T .V .रेडीओ घडयाळ चष्मा दुकान मध्ये जाऊन घ्यावे लागते
मी एकदा चष्मा फ्रेम साथी दुकान मध्ये हर्ष येथे गेले होते
तेथील तेथील मालक ःआआणाळे मी तुह्माला माझ्या लहान
पणा पासून पाहतो
त्यांच्या वडील यांचे दुकान ते चालवितात
तसेच  आनंद काचं याचे दुकान त्यांचा मुलगा महाव्दार येथे
दुकान चालवितात
भारत मध्ये घराणे शाही दुकाना तं पण दिसते आहे !सते
कपडे याचे दुकान मात्र घरपोच
  dukan3 dukan1dukan2
%d bloggers like this: