आपले स्वागत आहे!

संस्कार

 ॐ

संस्कार
देवाला जाणे मंत्र पोथी वाचणे जिभ जिभ मन ह्याने शांत राहते
देवाला पैसे किंवा ओटी भरणे ह्यांनी भ्राह्मण यांना दान केले जाते त्यांचे
यवसाय पोट भरणे असल्याने त्याचे काही दान केल्याचे वाटतं नाही
सण वार याला कोणाला जेवणास बोलावून दक्षिणा दिली तर ते पण दान असते
एकमेकाची बोलणे होते माहिती होते
देवाला नैवेद्द दाखविला तर सर्व पदार्थ एकत्र केले जातात व ते जेवण  आपण खातो
एकत्र जेवण केल्या ने अन्न पूर्ण पोटात एका वाला जाते अन्न पचन होते लगेच भूक
लागत नाही पोट याला विश्रांती मिळते
देव धातू चे  असल्याने धातू दुध शोषून घेतात त्यासाठी देव जेवला भावना असते

घसा कोरडा होत असल्याने पूर्वी लिंबू बरोबर नात असत हल्ली कोठेही सरबत मिळतात
मीठ मिरची ठसक्याने हवा शुध्द होते दुध ओवाळले तर तुळसी लां ते दुध दिले जाते पूर्वी
हे सर्व करतांना अंधश्रध्दा मनांत नसते सहज घडते
तरी कोणी आजारी असेल तर वैध्यकिय सल्ला ने उपचार करणे अगदी महत्व पूर्वक
जाणीव पूर्वक काळजी पूर्वक oushadha घेतले पाहिजे
हे फार महत्व पूर्वक आहे
हे सांगणे चुकीचे नाही
त्यासाठी कायदा शिस्त करायला हवां सर्वांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे

त्यासाठी सर्वांनी

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: