आपले स्वागत आहे!

Archive for सप्टेंबर 2, 2013

कामं करणारी माणसं

कामं करणारी माणसं
सकाळ झाली कि दुध घरपोचं करतात.पेपर वाले
सायकल ने पेपर घरोघरी टाकतात वाणी वाले सकाळी
नऊ वाजे पासून रात्रि नऊ पर्यंत दुकान हयात असतात
भाजी मंडई वाले पण सकाळी नऊ ते रात्रि नऊ पर्यंत
मंडई असतात रस्या वरील रांगोळी वाले चिंच कपडे
पर्स बांगड्या विकणारे सर्व माणसं भरपूर कामं करतात
महिला पण असतात मुली वयस्कर नंतर महिला असतात
इतक्या वेळ बायका रस्यावर दुकानात असतात त्यानां रेडीओ
स्पीकर कांही लागत नाही हल्ली मोबाइल फोन असेल
पण पूर्वी कामही चं नव्हते त्यांचा वेळ किती काम उध्योग
मध्ये जात असेल जातो ह्या बायकां नां कोणी बरे त्रास देत
नाही
शिक्षण नावाने मुलं मुली बाहेर पडतात शिक्षण निट केले तर बरे
शिक्षण ह्या नादात वय पंचविस तिस होते नंतर नोकरी पस्तीस वय
होते ह्यात निसर्ग प्रमाणे माणूस मुल मुली प्रेम प्रकरण केले जाते नीट

झाले तर बरे नाही तर बलात्कार आत्महत्यानां
मला एवढं चं सांगायच आहे
वेळे तं शिक्षण घेऊन
वेळेत लग्न करायला पाहिजे
वेळेत मुलं व्हावयाला पाहिजे
चाकोरी तून जागा माणसं राहिली तरं बलात्कार
आत्महत्या होणार नाही
व महिला नीं आपले सौंदर्य राखून नट्टा पट्टा करून
अबदिने व्यवस्थित राहायला पाहिजे
आपल्या कडे कोणाची वाईट नजर जाणार नाही
पण सुरेख आहे वेवस्थित आहे असे पाहिल्या नंतर
वाटायला पाहिजे हवं ! होतात
पूर्वी मुलगी वयात आली कि साडी नेसायची आतां साठी व लहान मुली
पण गाऊन वर असतात बाप सासरातिसी ची मुल घरात असतात
लाज वाटतं नाही मग म्हातारे चढले मुले त्रास देतात असे आहे
महिला नीं नीट राहावयास पाहिजे
लग्न झाल्या नंतर पण शिकता येते काम उद्योग करता येतो महिलां

KKM1 KKM2

%d bloggers like this: