आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर, 2013

फटाके

                              ॐ

फटाके

दिवाळी आली कि व्यापारी लोक जास्त करून फटाके उडवितात.
नरक चतुर्दशी ला सकाळी सूर्यादय होम्या आधी स्नान आंगोळं करतात.
त्यावेळेला पण फटाके उडवितात.

किर्तन ऐकत आता टीव्ही ऐकतात पूर्वी रेडीओ तं ऐकत सकाळ व्हावयाची
फटाके उडवत मजा यावयाची आता उजाडले कि फटाके उडवितात

मी असेच फटाके stola नवीन चं दुकान तयार करतात,
तेथील मी फोटो काढला आहे. मजा वाटते मालक

यांना कशाला काढता
विचारले काम्पुटर मध्ये घालणार सांगितले वा काढा कि फोटो असे म्हणून
खुश खूष !

IMG_0108[1] IMG_0107[1]

IMG_0109[1] IMG_0110[1] IMG_0111[1] IMG_0121[1]

जिबली

जिबली

खेळ जिबली आहे जमीन किंवा फरशी मध्ये उड्या मारुन खेळतात.

एक १  चौकोन फरशी करायची दोन चौकोन २ एकाखाली एक फरशी करायची.
तीन ३ चौकोन फरशी करायची. चौथी ४ फरशी मध्ये ४ / ५ चार / पाचं असे दोन
करायचे. सहा ६ एक फरशी पुर्ण करायची. सात वह्या फरशी त सात / आठ
७ / ८ असे दोन करायचे.

मातीत पूर्वी काडीने रेषा मारत असतं आम्हि.

दगड टाकून लंगडी ने प्रत्येक चौकोन मध्ये जाणे नतंर दगड टाकून
४ / पाचं फरशी त दोन्ही पाय ठेवणे.
परत सहा ६ फरशी त दगड टाकून एक लंगडी घालून जाणे.
परत दगड टाकून दोन्ही पाय सात / आठ ७ / ८ फरशी त दोन्ही पाय टाकणे .
एक डाव केला जातो.

आमच्या सोसायटी तं मूल म्हणजे नातवंड असे  खेळ जिबली खेळतात
ते इंग्रजी आकडे घालतात.

बघायला मजा वाटते व मुलांना उंच व लांब लांब पाय टाकत असल्यामुळे
व्यायाम पायात ताकद नक्की चं येते.

IMG_0099[1]

IMG_0100[1]

कमळ फूलं

कमळ फूलं

कमळ फूलं पाण्यात का वाढतात.

लक्ष्मी देवता कमळ फूलां वर फार प्रेम करते
लक्ष्मी कमळ मध्ये ऊभी असते कारण त्याचा पराग
नाजूक पायाला खूप अल्लाद देतो परंतु त्यालाही कमळ
याला लक्ष्मी च्या पाया खाली खूप मऊ व अल्लाद कारक वाटते.
त्या पराग मुळे तिचे पाय हि  सोनेरी सोनेरी दिसतात. होतात.
लक्ष्मी आपल्या प्रत्येक हातात कमळ धारण करते

कांही आई नां महिला नां लक्ष्मी पूजन करावी वाटते.
त्या आपल्या मुलांना कमळ फूलं आणायला सांगतात.
पूर्वी काळी कमळ जमीन यावर फुलतं असतं कमळ फूलं
पटकन तोडणे सोपे होते त्या झाडं व कमळ फूलं यांना
अजिबात सहन होतं नसे शांतता मिळत नसे लहान मुले मुली
फुले तोडून आणतं व कमळ लावून लक्ष्मी ची पूजा घर आणि  अंगण
सजवित. झाड फुल यांना ते  अजिबात सहन होत  ते  सर्व लक्ष्मी
कडे गेले व दया माया करुन  म्हणू लागले तू आमच्या वर प्रेम करतेस
तू आमच्या साठी काही तरी करं पूजा करण्या साठी फुल  तोडली जातात
त्याचा  आनंद  होतो पण आम्हाला विश्रांती  मिळत नाही आम्हाला गुलाब
सारखे काटे दे  म्हणजे कोणी फूलं तोडणार नाही लक्ष्मी हसली व म्हणाली
आरे काटे दिले  तर मी माझ्या  हातात कसे घेऊ फुले म्हणाली आम्हाला
घाणेरडा वास दे म्हणजे आमच्या जवळ फुले तोडायला कोणी येणार नाही
लक्ष्मी म्हणाली मी कमळ मध्ये कशी ऊभी राहू माझ्या पायांना वास येईल
लक्ष्मी क्षणभर थांबली म्हणाली तुम्ही आता फक्त पाण्यात चं वाढालं
म्हणून कमळ पाण्यात तलाव ह्यात वाढतात.

फुले मिळत नसत आई महिला तांदूळ पिठ याचे रांगोळी काढू लागले लागली
अंगण रांगोळी ने सजवू लागले ते मुलांना रांगोळ्या आवडल्या
महालक्ष्मी पण प्रसन्न झाली आणि कमळ याची झाडं खूष खूश झाली तेंव्हा
पासून कमळ पाण्यात चं वाढू लागली व कमळ फूलं यांना शांतता मिळाली

मनापासून केलेले कामं व प्रार्थना देव यांना पावते.

सौ सुनीती रे. देशपांडे

यांनी इंग्रजी चे पुस्तक मधील मराठी अनुवाद भाषांतर केले आहे.
पुराण कथा आहे लेखक श्रीनिवास आहेत.

मी गारगोटी रांगोळी ने कमळ काढले आहे
कमळ व लक्ष्मी रूपं आहे.

IMG_0075[1] Screen Shot 2013-10-28 at 7.43.18 PM

शहाळ

                                     ॐ

शहाळ
आता कोल्हापुर येथे पण शहाळ मिळतात.पूर्वी आम्ही मुंबई तं
शहाळ याचे पाणी पीतं !
शाहळ हिरवा रंग याचे नारळ. ते फोडले जात नाहि जाड पात याने
वरचा कोपरा काढतात त्यात ष्ट्रो ने नारळ शाहाळ याचे पाणी पितात.

शाहुमील येथे भाजी फळं फूलं शहाळं विकणारे रांगोळी बांगड्या सर्व
बाझार बाजार असतो

मी तेथे खुप वेळा भाजी फूलं विकत आणते

शहाळ बघितली तर २५ रुपये पंचवीस रुपये ला एक पण मी नुसते बघितले
पाहून चं बापरे वाटले !
आता कोपरा कोपरा वर कोल्हापूर येथे शाहाल विकायला विक्रीकर बसले
असतात.
सहज माहिती साठी शहाळ वाले यांना विचारून फोटो काढला आहे .
त्यांना पण फोटो काढतात म्हटल्या बरोबर खूष आनंद आनंदित होऊन
फोटो काढू दिला आहे !

IMG_0057[1] IMG_0058[1]

जरदाळू

जरदाळू

जरदाळू सुका मेवा मधील खाध्य पदार्थ आहे.थंडीत व ईतर महीना
मध्ये सुका मेवा खाल्ला तरी चालतो

लाडू गोड शिरा ह्यात बदाम काजू बेदाणे घालण्याची पद्दत आहे.
जरदाळू सहसा कोणी वापरतं नाही पण जरदाळू गोड व त्यातील
बारीक बदाम चांगले लागतात. पोष्टिक असतात.
गोड असल्याने साखर पोटात जाते व ताकद पण मिळते फिरतांना व
जेवण झाल्या नंतर एक जरदाळू खाल्ला तरी चालतो चिवडा बिस्कीट
बरोबर घेण्या बद्दल जरदाळू बरोबर घेतला तर पोट भरते ताकद चव
पण मिळते

आमच्या प्रणव ने असेचं जरदाळू आणले आहेत. बसल्या बसल्या जरदाळू खाऊन
ताकद व पोष्टिक खातो. महत्व पूर्वक आहे

काजू सुटे बदाम पेक्षा जरदाळू गोड आहे चवीला पोष्टिक पण आहे पोट पण भरते

हल्ली दिवाळी तं सुका मेवा चे प्ल्येष्टिक चे डबे देतात.

पूर्वी ह्यांना ब्यांक वाले ऑफिस मधले भेट सुका मेका चे डबे देत असतं आम्ही
त्यांना मी केलेले घरी पिठाचे अनारसे देत असतं .

IMG_0038[1]  IMG_0040[1]

पणत्या रांगोळी

                                       ॐ

दिवाळी

दिवाळी म्हंटल कि पणत्या पणती आली चं !

तसेच रंगीत रांगोळी पण आहे चं तसेच आकाश कंदील !
घरोघरी हे शुभ मानलं जाते. सर्व भारत भर असते घरोघरी!

मी आमच्या राजारामपुरी येथून पणत्या व रंगीत रांगोळी आणली आहे
कांही पणत्या दिवाळी तं लावल्या कि दिवाळी शुभ उच्छाह पूर्ण वाटणारं
हे नक्की चं

तसेच आकाश कंदील पाहिले आहेतं तेथील
पणत्या घेतांना त्यांना मी फोटो काढू !असे विचारले असून हो म्हणाले नंतर
नंतर आजी कसं चाहलयं !
मला कोणी आजी म्हंटल कि मस्त वाटतं आपण खरोखर चं मोठे झाल्या
सारखे वाटतं !
नंतर रंगीत रांगोळी घेतली. पण फोटो काढले ते नुसते चं हसले !

नंतर आकाश कंदील यांचे फोटो काढले कंदील घ्या म्हणाले
मी नंतर येते म्हंटल असे बाहेर पडलं कि छान बोलणं होतं मन भरून येतं !

IMG_0045[1] IMG_0046[1]

IMG_0049[1] IMG_0051[1] IMG_0048[1]

स्वामी विवेकानंद

                            ॐ

२१ – स्वामी विवेकानंद – पोवाडा  

         सन १८६३  त
बाळ जन्मले भारतात
नाव असे त्याचे नरईंद्र
तेज असेसूर्य आणि चंद्र 
पण होते खोडकर फार ॥ १ ॥
वाढ – दिन करी साजरा
जो मागे देई त्याजला
त्याग वैराग्य, अंकुर फुटला
आई करित काळजीला
ऐकली कथा नरेंद्राला ॥ २ ||
कधी घेई तो रुप वेगळे
बसे मूर्तीसमोर मिटूनी डोळे
आई विचारी काय चालले
बाळ आनंदे हसुनी बोले
माय बहु गलबले ॥ ३ ॥
दाटे मनात भीति आईच्या
    बाळ जाईल का
वळणी आजोबाच्या 
मार्ग चालेल संन्याशाला
परी अभिमान पुत्राचा ॥ ४ ॥
बाळ गाई गोड  भक्तिगीते
पिता भरवी बोधामृते

करी पालन हो सत्याचे
नसे कारण कधि भितीचे
वारे संचारले देशभक्तीचे
१८८० कॉलेजात गेले
दिसे, मासे ज्ञान वाढले
ज्ञानासाठीच तहानलेले
किती पुस्तके  वाचुनी गेले
मन नाही शांत झाले || ६ ॥
रामकृष्ण परमहंस भेटले
जीवनाचे गूढ उलगडले
गुरुभेटीचे वेड लागले
बाह्य जग विसरुनी गेले
गुरुष्याने ओळखिले ॥ ७ ॥
नरईंद्र असा हा तरुण
ध्येय गाठी हिंमत धरून
देई भाषणे गहिवरून
देशपरदेशात यात्रा करून
लुटी आनंद लोकसेवेचा || ८ ॥
मायभूमीसाठी हाक जनतेला
घ्या वाहून तुम्ही राष्ट्राला
जागे करी तो बंधूत्वाला
घाली मोहिनी साऱ्या जगताला
माझा प्रणाम दिव्य पुरुषाला ॥ ९ ॥
व्यक्ति अशी तेजस्वी भारताची
कनवाळू अति मायेची
जान होती त्यास गरिबीची
ना पर्वा त्यास मुक्तीची
आस अंतर्मुख बनण्याची ॥ १० ॥
गेले समींदर पोहून
शिळेवरी एका बसून
ध्यान करिती मग्न होऊन
सार जीवनाचे समजून
सार्थ केले अपुले जीवन ॥ ११ ॥
पुरुष असा विवेकानंद
साऱ्या जगास हो आनंद
लुटी स्वत:ही परमानंद
करी विचार रात्रदिन
जीवन घडविले सारे सोसून ॥ १२ ॥
    सौ सुनीती रे . देशपांडे     

आज विवेकानंद यांची पुण्यतिथी आहे त्या साठी
विवेकानंद यांची आठवण म्हणून हि कविता लिहिली आहे
सौ सुनीती रे. देशपांडे यांच्या नदीची वाट ह्या पुस्तक मध्ये आहे

IMG_0063[1] IMG_0064[1]

पपई

                       ॐ

पपई सिताफळ संत्र आता खूप छान फळ मिळतात. पपई १० दहा रुपये
ला मिळाली २५ पंचवीस रुपये ला पण आहेत.
संत्र सीताफळ १० दहा रुपये ला एक मिळते

फळ खाल्ली कि पोट भरतं व साखर न खाणारे यांना फळ मधील साखर पुरे होते
तरी फळ खावीत ताकद साखर प्रमाण सारखे राहते.

अर्थात वैध्यकिय सल्ला प्रमाणे फळ खावीत

मी आपली फळ खाते पपई गोड व मस्त आहे चवीला .

  IMG_0033[3] IMG_0037[2]

दिवाळी

                         ॐ

दिवाळी आली कि कुंड्या लाल गेरूने रंगवतात. किंवा नविन कुंड्या आणतात
नविन रोप पण लावतात. घर हल्ली फ्ल्याट टाईप असल्याने कुंड्या व झाडं
घरात ठेवतात.

असेचं आम्ही नविन कुंड्या व रोप लावली आहेत थोड्यावेळ उन्हात पण कुंड्या
ठेवतो मस्त वाटतं !
तरी
तसेच जास्वंद फुलांचा गणपति केला ते फूल तांब्याच तामण मध्ये फूल ठेवली
आहेत

हल्ली अंगणात माती चे किंवा चिनी मातीचे भांड्यात कमळ पण फूल ठेवतात.
घरात चं पामण मध्ये असे कांही ठेवले गारवा फूलं यांचा वास व तामण धातू चा
उपयोग केला आहे मी !

IMG_0029[1] IMG_0030[1]

 IMG_0025[1]

मांजर

                                        ॐ

मांजर

मांजर म्हटले कि डोळे झाकून दूध पिणारे उंदीर खाणारे असे वाटतं असते.
पण मांजर शेती किंवा वाणी यांचे दुकान मधील रक्षण करते
घूस उंदीर मांजर पाहून पळतात व धान्य शेती तं पिकविलेले याचे रक्षण केले जाते.
मांजर देखणे पण असते

आमच्या सोसायटी तिल वॉच मन कडे मांजर आहे ते गच्चीत व सर्व कडे फिरते
मांजर पाहून मस्त वाटतं आहे माणसा सारखे कोणी आहे वाटतं आहे कुत्रा तर पाळतात चं
पण मांजर खूप चांगले वाटतं आहे .

IMG_0027[1] IMG_0027[1]

गणपति

                                   ॐ 

    आश्र्विन कृष्णपक्ष अंगारकी अंगारिका चतुर्थी आहे 

      मंगळवार ला कृष्णपक्ष चतुर्थी ला अंगारकी अंगारिका चतुर्थी म्हणतात.

जास्वंद फूल यांचा गणपति मी काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 

      IMG_0011[2] Ganapati

ब्लॉग पोस्ट १, ३६२ वां !

                                                ॐ 

ब्लॉग पोस्ट १, ३६२ वां !

दिनांक तारिख २२ . १० ( आक्टोबर ) २०१३ साल ला

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट १, ३६२ वां होतं आहे. 

एक हजार , तीनशे बासष्ट वां होतं अहे. 

कॉमेंट ६२६ सहाशे सव्वीस होतं आहेत. 

भेटी १५३ , १७५ .

एक लाख , त्रेपन्न हजार, चारशे पन्नास . 

होतं आहेत 

आपण सर्वजन ब्लॉग वाचन करतां ह्या बद्दल बध्दल मी मना पासून 

खूश आहे माझे ब्लॉग लिखान नसतांना पण सर्वजन नियमित वाचन करणे 

माझ्या मनाला उच्छाह वाटतं आहे 

मी आपल्या सर्वांची आभारी आहे . 

धंयवाद ! धन्यवाद !

तेल वापरतांना काळजी घेणे

                                                           ॐ
तेल वापरा जपून
पूर्वी च्या काळी शारीरिक श्रम भरपूर होते त्यांचे खाणे हि पौष्टिक होते .
शेती हि सेंद्रिय होती आता तसे नाहीं . त्यामुळे दररोज व्यायाम,प्राणायाम
आणि योगासने करणे व स्वत:कडे लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
सर्व प्रथम घर ह्यातील तेल बदला म्हणजे च रिफाईंड अथवा डबल रिफाईंड तेल
वापरण्या ऐवजी साधे तेल वापरा.
तेल करण्या साठी  ६ ते ८ प्रकारची केमिकल्स मिक्स करतात आणि रिफाईंड तेल
तयार  करतात १२ ते १४ प्रकारची केमिकल्स मिक्स करतात. त्या केमिकल्स ची
नाव जर केमिलक्स diksanari डिक्सनरी पाहिली तर ती किती हानिकारक आहेत
असे समजते त्याला वास व चिकट पणा असतो रिफाईंड तेल मुळे कोलोस्टेरॉल वाढते
जे शरीराला हानिकारक आहे
आताचे तेल मशीन मध्ये शेंगदाने घालून त्याचे तेल करतात त्यामुळे उष्णता वाढते
तेलातीला पेषक द्रव्ये नाहीशी किंवा कमी होतात.
पूर्वी च्या काळी घाण्याला बैल जोडून त्यामध्ये भुइमुगा शेंगा घालून तेल काढत असत.
घाण्याला जोडलेले बैल हळू हळू फिरत असतं उष्णता निर्माण होत नसे तेलातील पोषक
द्रव्ये जशीच्या तशी चं राहत असे असतं .
पूर्वी च्या काळी लोकांना हृदय रोग नव्हता
शरीराला एचडीएल आवश्यक आहे ते साध्या तेल ह्यात मिळते.
डबल रिफाईंड रिफाईंड तेल त्यात शरीरातील एलडीएल / व्हीएलडीएल वाढते
कोलोस्टेरॉल वाढते जे शरीर याला हानिकारक  आहे
ह्यासाठी तेल वापरतांना काळजी घेणे आवश्यक आहे.
%d bloggers like this: