आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 7, 2013

ब्लॉग पोस्ट १ ,४ १ ४ वां

                         ॐ

ब्लॉग पोस्ट १ ,४ १ ४ वां

दिनांक तारीख ७ . १२ ( डिसेंबर ). २०१३ साल ला
दिनांक तारीख 7 . 12 ( डिसेंबर ). 2013 साल ला

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट १ ,४ १ ४ वां
                             1 ,4 1 4 वां

                             एक हजार , चारचे चौदा वां

होतं आहे. आकडे कित्ती छान येत आहेत लिहायला ! बघायला !

मी अगदी मनापासून खूष खूश आहे ! कित्ती मराठी लिखान केले !

आणि हो ! संगणक मध्ये !
कला   कृती,  निसर्ग अमेरिका येथील माहिती खरं जग जीवन लिहिले आहे.

आपण सर्वजन  ब्लॉग वाचन करतां करतात !

त्या बध्दल बद्दल मी आभारी आहे !

धंयवाद ! धन्यवाद !


साखर पेरून लावून ब्लॉग पोस्ट आकडा लिहिला आहे मी !

 

IMG_0348[1] IMG_0349[1]

IMG_0347[1] IMG_0152[2]

                   ॐ
भेटी साखर पेरून लावून भेटी लिहिल्या आहेत मी !

एक लाख  पासष्ठ हजार ,  सहाशे पासष्ठ

IMG_0461[1] IMG_0459[1]

             ॐ
हल्ली मराठी पाढे कोणी लिहीत नाहीत व
त्यातून अक्षर मध्ये तर लिहीत नाहीत चं
मी माझ्या ब्लॉग मध्ये लिहिणे लिहिण्याचा प्रयंत्न सराव करीत आहे

उदाहरणार्थ एकसष्ठ व   पासष्ठ   १ ,४ १ ४ एका हजार चारशे चौदा
असे लिहिले जात आहेत

अभ्यास होत आहे

एवढा आकडा व मराठी लिखाणं यांचा !

                   ॐ
पुण्य नगरी वर्तमान पत्र मध्ये दिनांक तारिख ७ डिसेंबर २०१३    शनिवार
अंक मध्ये पान ५ पाचं मध्ये
‘गोडसाखर’ ५ हजार ५५५ साखर पोत्यांचे पूजन गडहिंग्लज / प्रतिनिधी :

पोत्याम्चा आकडा पण ५ हजार ५५५ कसा छान आला आहे बघा

असे लिहिलेले मी वाचले आहे योगायोग

मी आज चं माझ्या ब्लॉग मध्ये साखर पेरून लावून आकडे लिहिले आहेत.
मला स्वत: ला खूप मस्त वाटत आहे साखर  याची पूजा व लावणे पेरणे
एकच दिवस ला आले आहे
सर्वांना नैवेद्द ची साखर दिली आहे  ! वाटली आहे !

IMG_0481[1] IMG_0482[1]

%d bloggers like this: