आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 1, 2014

भूकंप

                                                                  ॐ
                                          भूकंप

 https://vasudhalaya.wordpress.com/2011/12/13/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA/

om ओमं कोल्हापूर येथे ईसवी सन १९६७ साल जानेवारी महिना रात्र ३ /३० वाजता असाच भूकंप झाला

त्यावेळेला आमच्या कडे दुध तूप चे कपाट पण नव्हते फ्रीज सोडा चं ग्यास शेगडी वर ठेवलेले सर्व दुध सांडले भांडा च्या आवाज आला फरशीवर चे अंथरून व आम्ही हललो
भावजी पण जागे झाले मी व हे उठलो भावजी कडी काढून बाहेर पळाले मी व हे तसेच घरात घाबरून थांबलो भाडे करू पण जिना उतरून खाली आले नंतर कळले भूकंप आहे आम्हाला भूकंप ची सवय व माहित पण नव्हते त्यावेला !

 

                                  आकृती २ IMG_1125[1]

भूकंप = कोल्हापूर

 

                                                           ॐ

                              भूकंप

          कोल्हापूर येथे ईसवी सन १९६७ साल जानेवारी महिना रात्र ३ /३० वाजता असाच भूकंप झाला त्यावेळेला आमच्या कडे दुध तूप चे कपाट पण नव्हते फ्रीज सोडा चं ग्यास शेगडी वर ठेवलेले सर्व दुध सांडले भांडा च्या आवाज आला फरशीवर चे अंथरून व आम्ही हललो
भावजी पण जागे झाले मी व हे उठलो भावजी कडी काढून बाहेर पळाले मी व हे तसेच घरात घाबरून थांबलो भाडे करू पण जिना उतरून खाली आले नंतर कळले भूकंप आहे आम्हाला भूकंप ची सवय व माहित पण नव्हते त्यावेला !

                                                ॐ  मी   चित्र  काढले  आहे

                          DSCF2141

                      भारतात टेक्टॉनिक (Tectonic Earthquakes) प्रकारचे भूकंप होतात.

                                   Earthquake fault types असतात.

%d bloggers like this: