आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 28, 2014

लोखंडी कढई

                                                     ॐ

ओमं लोखंडी कढई ज्वारी बाजरी हरबरा डाळ शेंगदाणे भाजण्या साठी लोखंडी कढई छान असते
कोल्हापुर येथे लोखंडी दुकान यांचा बाजार आहे मी शेंगदाणे लोखंडी कढई तं भाजलेले दाखवित आहे

                               ॐ
मागील ब्लॉग मध्ये लोखंडी तवा दाखिवला आहे

IMG_1803[1] IMG_1804[2]

                   ॐ
सोललेले शेंगदाणे गुळ व पाणी ठेवले आहे शेंगदाणे गुळ खां पाणी प्या !

IMG_1805[3] IMG_1806[1]

नवग्रह स्तोत्र‏

                                               ॐ
मला संगणक कांपुटर मध्ये अक्षर रंगीत  करता येतात

आणि रंग घालून रंगीत  अक्षर करता  येतात श्र्लोक श्लोक
लिहिली आहेत व अक्षर रंगीत  दाखविली आहेत

रांगोळी त ज्या प्रमाणे रंग अक्षर करता येतात त्याप्रमाणे संगणक मध्ये मला करता येतात
दाखविले आहे श्र्लोक श्लोक लिहून https://vasudhalaya.wordpress.com/2011/04/02/

 

 

                          ॐ                                                     

           नरनारी नृपाणांच भवेत् दु:स्वप्ननाशनम् |    

           ऐश्वर्यमतुलं तेषां आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ||      

            ग्रहनक्षत्रजा : पिडास्तस्कराग्निसमुभ्दवा: |      

           ता: सर्वा:प्रशमं यान्ति व्यासोब्रूते न संशय: ||     

                           ॐ                                                    
           नरनारी नृपाणांच भवेत् दु:स्वप्ननाशनम् |   
           ऐश्वर्यमतुलं तेषां आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ||     

            ग्रहनक्षत्रजा : पिडास्तस्कराग्निसमुभ्दवा: |     
           ता: सर्वा:प्रशमं यान्ति व्यासोब्रूते न संशय: ||    
 

 

IMG_1779[1] IMG_1781[1] 

%d bloggers like this: