आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 24, 2014

खडू ची रांगोळी ६

                                                      ॐ

                       http://paarijatak.wordpress.com/

                                                   ॐ

                     खडू ची रांगोळी ६

सहा ते सहा टीपके दिले बाजूला एक एक असे दोन टीपके दिले
चार फुले फुल्या केल्या व मध्ये एक मध्ये फुली दिली
एक एक टीपके जूळत गेले
लांब लांब रेषा जुळवून  स्वस्तिक पाचं ५ याचे तयार केले

IMG_2270[1] IMG_2271[1]

%d bloggers like this: