आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 2, 2014

वसुधा चिवटे

                                                ॐ

वसुधा चिवटे नेहमी अंबाडा व सोन याचा आकडा घालणारी

पण आता U यू कट केलेली आहे

वय ७१प्रमाणे

स्वच्छ पांढरे शुभ्र केसं झालेले आहेत नां काळा रंग नां लाल मेंदी
मला स्वत : असं असेच राहण स्वच्छ वाटतं आहे

पातळ व लहान केसं झाल्याने नवीन राहण ठेवतं आहे

                                   ॐ

आपलं राहाण     आपलं         दिसण  आपलं       बोलण आपलं  लिहीणे
अतिशय आवश्यक आहे असे लिहीणे

                                                   ॐ

 

                                        

                                sheetal shinde8h

                                    chaan aahe U cut …..

 

 

IMG_2531[1] IMG_2573[1]

%d bloggers like this: