आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 6, 2014

पारिजातक

                                    ॐ

झाड वरची माती तं ली पारिजातक आहे

साठी स्वच्छ नाहीत नैसर्गिक आहेत

ॐ पारिजातक सडा रांगोळी दुर्गाच्या  सोसायटी मागील

सोसायटी तील पारिजातक

दुर्गा घर ग्यालरित पारिजातक झाड दिसतं

पण मी खाली जाऊन फोटो घेतला आहे 

IMG_2652[1] IMG_2651[1]

 

IMG_2631[3] IMG_2630[3]

%d bloggers like this: