आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 8, 2014

YOU TUBE = चित्र

                                                      ॐ

    YOU TUBE यूट्यु ब मध्ये बरेच रेषा च्यां रंगोली रांगोळी चित्र
पाहण्यासमिळतात नुसत्या कागद पेन्सिल ने वा टोकदार पेन ने
काढलेल्या रेषा च्यां रांगोळी अथवा चित्र पाहण्यास मिळतात

     मी  मध्ये फरशी दगड वर खडू ने चित्र रांगोळी काढली आहे छान वाटतं
       बघण्यास खुप काढते मी पण असो ॐ सावंत हं हं हं ! शुभेच्छा बसल्या बसल्या खडू चा उपयोग कसा केला बघा सहज वेळ जाण्यासाठी व बोट यांना ताठ पणा येतो साठी छान काम आहे

 

IMG_2644[1]  IMG_2647[1]

IMG_2667[1] IMG_2672[1]

IMG_2673[1] IMG_2675[1]

IMG_2676[1] IMG_2678[1]

 IMG_2690[1] IMG_2691[1]

IMG_2697[2] IMG_2641

%d bloggers like this: