आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 23, 2014

रंगीत सिसपेस्निल

                                 ॐ

रंगीत सिसपेस्निल

रंगीत सिसस्पेस्निल चे आकार देऊन केलेले चित्र
बसल्या बसल्या रंगीत सिसस्पेस्निल वेगवेगळ्या रीतीने
पध्दती ने ठेवल्या आहेत सहज पंधरा विस मिनिट छान वेळ जातो
व लाकूड रंग डोळ्या मध्ये छान भारतात दिसतात

त्याचेच कागद मध्ये रंग भाता येतात लहान मुल वाटतं असेल पण
फार महत्व पूर्वक डोळे बोट बसण्या चा प्रकार ईतका वेळ याला फार
महत्व पूर्वक कला कौशल्य आहे आपली शक्ती छान वापरली जात असते
असो
                                                                ठिक

IMG_2718[1] IMG_2719[2]

IMG_2731[1] IMG_2730[1]

IMG_2734[1] IMG_2735[1]

IMG_2733[1]  IMG_2539[1]

%d bloggers like this: