आपले स्वागत आहे!

Archive for सप्टेंबर 13, 2014

ॐ नम : हनुमंते

                                                ॐ

ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते

ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते

ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते

ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते ॐ नम : हनुमंते

                                                 ॐ नम : हनुमंते

 

 

 

खडू एकत्र रेषा कौशल्य

                           ॐ
खडू

साधा खडू वाटतो पण बोटात धरून रेघोट्या काढण सोप नाही
रांगोळी सिस्पेन्सील ने दोन दोन चार ओळी रांगोळी व रेषा पाहिल्यात मी
मी कडू चा उपयोग केला आहे प्रथम दोन२ खडू ने रेषा काढल्या तीन३ खडू ने
रेषा काढल्या परत चार ४ आहे खडूने रेषा काढल्या

मस्त मस्त जमल्या एकत्र चार खडू पकडून धरून रेषा काढणे कौशल्य आहे
एवढं खडू पकडता आले  मला फार महत्व पूर्वक

IMG_2904[1]  IMG_2911[1]

IMG_2914[1]     IMG_2887[1]

%d bloggers like this: