आपले स्वागत आहे!

Archive for सप्टेंबर 22, 2014

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

                                      ॐ                                                      

     

                                      ॐ                                                                     
                    ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                      
                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                       
                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                       
                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                        
                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                         
                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                          
                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                           
                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                            
                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                              
                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                              
                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                               


              ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                       

                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                        

                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                        

                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                         

                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                          

                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                           

                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                            

                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                             

                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                               

                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ                               

                   ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ          

 

             

      

 

ॐ केळ शिकरण पोळी

                                 ॐ

केळ शिकरण पोळी

    पातेले घेतले कणिक घेतली कणिक मध्ये तेल मिठ घातले
पाणि घालून कनिक तिम्बली तंबली छोटे छोटे उंडे केले एक उंडा घेऊन
प्रथम पोळपाट लाटन यांनी लाटला तेल लावले घडी केली लांब घडी केली
परत तेल लावले घडी केली त्रिकोणी घडी केली गोल पोळी लाटली लोखंडी
तवात दोन्ही बाजूने भाजली

पोळी भाजतांना मस्त खमंग पोळी चा वास आला येतो
पोळ्या केल्या

दुध केळं  पोळी केळ शिकरण पोळी तयार केली आहे खाल्ली पण मस्त !

IMG_3230[1] IMG_3231[1]

IMG_3232[1] IMG_3226[1]

IMG_3227[1] IMG_3236[1]

IMG_3234[1] IMG_3238[1]

IMG_3224[2] img_3042

%d bloggers like this: