आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 6, 2014

श्री सरस्वती श्री महालक्ष्मी

                                           ॐ

  https://vasudhalaya.wordpress.com/2012/10/16/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0-2/

      

                                         
                               श्री सरस्वती श्री महालक्ष्मी

                                 
                        रंगीत रंग असलेले गरबा गर्बा दा ण्डी या सारखे

                       
                     रंगीत श्री सरस्वती श्री महालक्ष्मी काढले आहेत         

                    
                                            मी !                                                                          

                                                  ॐ                                                 


                               श्री सरस्वती श्री महालक्ष्मी                                  


                        रंगीत रंग असलेले गरबा गर्बा दा ण्डी या सारखे                        

                     रंगीत श्री सरस्वती श्री महालक्ष्मी काढले आहेत                              

                                            मी !                                                                          

IMG_3386[1] IMG_3389[1]

 IMG_3390[1]  IMG_3391[1]

IMG_3473[1] IMG_3462[1]

%d bloggers like this: