आपले स्वागत आहे!

Archive for नोव्हेंबर 5, 2014

वसुधा

                           ॐ                           कोल्हापुर
                                                      5. 11 ( नोव्हेंबर ) 2011
                                                              बुधवार

राजमान्य राजश्री नमस्कार
विनंति विशेष

वसुधा कित्ति प्रकारे लिहिले आहे
दगड लावून आहे धने लावून आहे फूल लावून आहे

सर्व एकत्र करत आहे

बाकि छान ठिक
                                वसुधालय

 

 

img_05421_thumb IMG_3775

झेंडू ची फुल

                                ॐ               कोल्हापुर
                                                 4 . 11 ( नोव्हेंबर ) 2014
                                                         मंगळ वार
राजमान्य राजश्री नमस्कार
विनंती विशेष

तुळसी विवाह

तुळसी विवाह साठी झेंडू ची फुल आणली

त्याच्या रांगोळ्या केल्यात पाकळ्या काढल्या आहेत
पाकळ्या ची वेणी केली मस्त झाली झेंडू ची वापरली आहे

नंतर पाकळ्या माती त कुंडीत घातल्या त्याला फुल झेंडू ची येतील

मस्त फुल मिळाली

बाकि छान ठिक
                                वसुधालय

IMG_4110[1] IMG_4114[1]

IMG_4119[1] IMG_4118[1]

IMG_4122[1] 

कमळ सरस्वती याचे दिवा

                     ॐ                         कोल्हापुर
                                          5. 11(  नोव्हेंबर ) 2014
                                                         बुधवार

राजमान्य राजश्री नमस्कार
विनंति विशेष

मातीची पणती दोन वाती कापूस तेल याचे दिवा

कमळ व सरस्वती
सहज वेळ जाण्यासाठी हात बोट व्यायाम उभे राहणे साठी
मुख्य ब्लॉग साठी सर्व करीत आहे

IMG_3991[1] IMG_3993[1]

धने यांनी आषाढ महिना लिहिलाआहे

      

               ॐ                                        कोल्हापुर
                                                   5. 11 ( नोवेंबर ) 2014
                                                            बुधवार
राजमान्य राजश्री नमस्कार
विनंति विशेष

धने यांनी मराठी महिना आषाढ  लिहिला आहे
मातीची पानाती कापूस दोन वाती तेल याचे दिवा दिवे
वेळ जाण्यासाठी व घर धान्य यांनी भरण्यासाठी
बोट उभ राहणे याची सवय साठी सर्व लिहित आहे

बाकि छान ठिक
                             वसुधालय

 

IMG_3892[2] IMG_3894[1]

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २०३२ / 2032 वा

                     ॐ                                  कोल्हापुर
                                         5. 11 ( नोव्हेंबर ) 2014
                                             बुधवार

राजमान्य राजश्री नमस्कार
विनंति विशेष

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २०३२ / 2032 वा

दोन हजार बत्तीस वां होत आहे

ॐ सरदार पटेल यांची माहिती इंग्रजी मधील 7 / 8 आठ
ब्लॉग केले आहेत साठी लवकर १० ब्लॉग मुळे
दोन हजार बत्तीस ब्लॉग झाले आहेत

आपण सर्वजन इंग्रजी वाचले असणार सरदार पटेल यांची माहिती

भेटी २२४, २२४ / 224, 224

दोन लाख चोविस हजार , दोनशे चोविस

आभारी आहे धंयवाद धन्यवाद
                                                           नमस्कार

बाकि छान ठिक
                                        वसुधालय

IMG_4092[3] img_40561

dscf3287 dscf1182

%d bloggers like this: