आपले स्वागत आहे!

Archive for नोव्हेंबर 8, 2014

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २०५२ / 2052

                    ॐ          कोल्हापुर
                            8 . 11 ( नोव्हेंबर ) 2014

                                     शनिवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
विनंति विशेष

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २०५२ / 2052
दोन हजार बावन्न वां होत आहे

आपण ब्लॉग वाचन करता Like करता मला
उच्छाह लिहिण्यास येतो मी जास्ती च जास्त रोज
५ /६ ब्लॉग हल्ली करत आहे

धन्यवाद धंयवाद आभारी आहे अभिनंदन अभिनन्दन
भेटी २२४, ८५४ / 224, 854

दोन लाख चोविसा हजार , आठशे चौपन्न

नमस्कार

बाकि ठिक छान
                                वसुधालय

img_05691 IMG_4154[2]

IMG_4156[1] IMG_4143[1]

नमस्कार

      ॐ                              कोल्हापुर

                             8. 11 ( नोव्हेंबर ) 2014
                                       शनिवार

                     ब्लॉग   वाचक  यांना नमस्कार
                         आज शनिवार

ॐ नम : हनुमंते । ॐ नम :  हनुमंते । ॐ नम : हनुमंते ।
ॐ नम : हनुमंते ।ॐ नम : हनुमंते । ॐ नम : हनुमंते ।
ॐ नम  हनुमंते । ॐ नम : हनुमंते । ॐ नम हनुमंते ।
ॐ नम  हनुमंते ।ॐ नम : हनुमंते ।ॐ नम : हनुमंते ।

 

झेंडू ची फुल पाकळ्या

               ॐ          कोल्हापुर
                        8. 11 ( नोव्हेंबर ) 2014
                           फुल याचा रांगोळ्या

राजमान्य राजश्री नमस्कार
विनंती विशेष

झेंडू ची फुल पाकळ्या याच्या रांगोळ्या
पाच ५ / 5 रुपये ला फुल आणली
अख्ख फुल याचि रांगोळी काढाया ची होती
पं ण निट जमेना पाकळ्या केल्या काढून बघितल्या
वेगवेगळे रंग फुल याचे असले कि रांगोळी छान दिसते
तरी असू ध्यावे साठी एक च रंग झेंडू ची फुल याची रांगोळी काढली आहे

बाकि छान ठिक

                                वसुधालय

मोरघन किल्ला

                                       ॐ                         कोल्हापुर
                                                                8 . (नोव्हेंबर ) 2014
                                                                        शनिवार

राजमान्य राजश्री नमस्कार
विनंति विशेष

मोरघन किल्ला

समुद्र सपाटी पासून उंच १६४६ मीटर आहे कपारी च्या
ठिकाणी लोखंडी शिड्या लावल्या आहेत लहान मोठे सर्व न जन
छान चढू शकतात बारी गाव पासून पुढे पिंपळ गाव मोर गाव
प्रंचड लांब लचक गड माथा आहे दोन भाग मध्ये आहे समुद्र सपाटी
मोरघन १०५२ मीटर उंची वर आहे पुणे नाशिक मार्गावर संगमनेर ला
जावे लागते अकोला भंडारा बसने जाता येते

कळसुबाई कडून डांबरी सडक उजव्या हाताला गाव आहे कळसू बाई च्या दक्षिण
उत्तर पसरला आहे मोरघन किल्ला आहे लोखंडी tovar आहे विद्दुत वाहिनी ची आहे

जनावरे चरण्यासाठी जागा आहे गुरखा याचे घर आहे २ /३ तास लागतात पाहण्यास
उतरतांना छान दिसतो शिवराय यांनी १६७० -७१ मध्ये जिंकून ताब्यात घेतले
मोगल याच्या कडून घेतले

dscf1182 img_40561

भास्करगड

                              ॐ            कोल्हापुर
                                             8. 11 ( नोव्हेंबर ) 2014
                                                भास्करगड उर्फ बसगड

राजमान्य राजश्री नमस्कार
विनंति विशेष

भास्कर गड त्र्यंबकेश्वर आसपास गडकोट आहे ब्रम्हगिरी
सितागुम्फा अंजनेरी गड हर्षगड नाकाडा वर पायऱ्या कोरलेल्या
रचणे मुळे बसगड नागमोडी कातळ कोरीव प्रवेश व्दार मळे छान दिसतो
समुद्रसपाटी पासून १०८६ मीटर उंची वर त्र्यंबक रांगेत भास्कर गड चार बाजूने
जंगल आहे सुरक्षित आहे ठाणे जिल्हातील जव्हार -मोखाडा मार्ग याने जाता येते
निरगुडपाडा गाव गाठावे लागते २२ किलोमीटर अंतर आहे शंभू महादेव याचे दर्शन
घेऊन पायी पोहचून जीप ने जाता येते

हरिहर गड पण जवळ आहे जंगल भरपूर आहे

गदा याची निर्मिती शिवाजी च्या काळात मराठे कडे होता इ. स १६८९ मध्ये
सरदार मातब्ब रखान मोगल च्या ताब्यात गेला १८१८ मध्ये इंग्रज च्या ताब्यात गेला

 

dscf1182 IMG_4147[1]

धने वापरुन आश्र्विन लिहिला

                            ॐ                                                             कोल्हापुर
                                                                                8. 11 ( नोवेंबर ) 2014
         ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार                                             शनिवार
विनंति विशेष
धने वापरुन मराठी आश्र्विन लिहिला आहे
तेल दोन वाती कापूस मातीची पणती याचा
दिवा दिवे आहेत
वेळ हात पाय बोट यांना काम ब्लॉग साठी सर्व
करीत करतं आहे

बाकि ठिक छान
                                  वसुधालय

 

 

IMG_3906[2] IMG_3908[1]

%d bloggers like this: